Koristni pravni nasveti in napotki

Te strani so namenjene pravnim nasvetom in napotkom za očete. Na njih poizkušamo odgovoriti na življenjske težave in vprašanja očetov zelo praktično in s sklicevanji na ustrezne pravne podlage. Tako da bo blodnja po tem pravnem labirintu otroške problematike čim bolj pregledna in informirana.

To področje je obvezno branje za vsakega očeta – tudi če problematiko že pozna!


Predstavitev osnovnega pravnega okvira glede nasilja v družini

Vsebina predavanja Vsebina predavanja Zakon o preprečevanju nasilja v družini,Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o nalogah in pooblastilih policijeZakon… Preberite več

Predlog za izrek denarne kazni in zahteva za neposredno opravo dejanj izvršbe v zvezi s pravico do osebnih stikov z otrokom

Za lažjo umestitev v naslovu navedenega predloga in zahteve v kontekst ter boljše razumevanje slednjih, uvodoma najprej na kratko… Preberite več

Vzorec kazenske ovadbe v primeru onemogočanja stikov z otrokom

Onemogočanje stikov z otrokom s strani matere je potrebno prijaviti in to v čim krajšem možnem času. Lahko gre… Preberite več

Odgovornost države zaradi kršitve pravice do družinskega življenja

V prispevku bom predstavila tri zgodbe očetov, ki prikazujejo težavno in dolgotrajno pot do zadoščenja. Le tega so namreč… Preberite več

Lažne ovadbe spolnih zlorab otrok

Lažna ovadba o zlorabi otroka se lahko pojavlja kot učinkovito sredstvo v sporu med staršema. Zlorabo naj bi zakrivil… Preberite več

Kaj ob ločitvi spada v skupno premoženje?

Po 65. členu Družinskega zakonika ( v nadaljevanju DZ) imata zakonca možnost, da izbereta in določita vsebino njunega premoženjskega… Preberite več

Preživninska obveznost (bivših) zakoncev?

100. člen Družinskega zakonika (v nadaljevanju DZ) določa, da lahko nepreskrbljeni zakonec, ki nima sredstev za preživljanje IN brez… Preberite več

Kakšni so načini in postopki ločitve zakoncev?

Ločitev zakonske zveze oz. prenehanje zunajzakonske skupnosti lahko predstavlja izredno psihično obremenjujoč dogodek v samem življenju posameznika. Poleg tega… Preberite več

Odtujitev otroka in onemogočanje stikov. Kaj naj storim?

Iz osmega člena Evropske konvencije o človekovih pravicah izhaja pravica do stikov otroka z obema staršema. To ureja tudi… Preberite več

Kako se boriti proti BPP?

Zakaj? Borba za otroke je žal tudi ekonomska vojna. Postopki so dolgotrajni in zastopanje zahtevno – beri drago. Pogosto pa… Preberite več

Prejel sem sodbo, ki je po mojem mnenju nepravilna. Kakšne so moje možnosti?

Že 25. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti… Preberite več

Izpodbijanje očetovstva

Ustavno sodišče je jeseni 2015 razveljavilo omejitev izpodbijanje očetovstva le do 5. leta otrokove starosti in je sedaj možno… Preberite več

Neplačevanje preživnine

194. člen Kazenskega zakonika: (1) Kdor ne daje preživnine za osebo, ki jo po zakonu mora preživljati in za katero… Preberite več

Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20) v šestem členu definira prekršek nasilnega in drznega… Preberite več

Zastaranje preživnine

Preživninska terjatev načeloma zastara na podoben način kot vsaka običajna civilna terjatev – torej s potekom časa in izpolnitvijo… Preberite več

Pritožbe nad delom uradnih oseb

Na tej strani najdete kratek povzetek in orientacijo za pritožbene poti zoper nosilce posameznih dejanj. Za več informacij si… Preberite več

Ali lahko odklonim vračilo otroka drugemu staršu?

Ko enkrat očetje dobimo začasni ali stalni razpored stikov se jih moramo držati. Razen v primeru dogovora in soglasja… Preberite več

Dokazljivost v postopku

V borbi za otroke nas očete čaka ogromno postopkov pred različnimi institucijami (policija, sodišče, CSD, …). Ključno za našo… Preberite več