Pravna knjižnica

V tem področju smo zbrali za očete relevantne zakone in druge predpise. Poizkušali smo jih opisati uporabno za namen. Če se le da iz očetovske perspektive (zato so kot partnerji/nasprotni udeleženci predpostavljane matere).

Lažne ovadbe nasilja v družini kot dejavnik čustvenih in vedenjskih težav otrok oz. mladostnikov

Kunčič Nuša, Lažne ovadbe nasilja v družini kot dejavnik čustvenih in vedenjskih težav otrok oz. mladostnikov, Pravna praksa, št…. Preberite več

Slovenska psihološka mnenja so neskladna s strokovnimi standardi

Areh Igor, Slovenska psihološka izvedenska mnenja so neskladna s strokovnimi standardi, Pravna praksa, št. 42-43, 2019, str. 6-8. (C)… Preberite več

Obravnava otrok v kazenskem postopku bo zanje odslej bolj prijazna

STA Novice Ljubljana, 24. aprila (STA) – Po zakonu o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi… Preberite več

Družinski zakonik

Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C in 200/20 – ZOOMTVI, v nadaljevanju DZ), ki se je začel v naši… Preberite več

Brezplačna pravna pomoč (BPP)

(povzeto in prirejeno po www.nasodiscu.si) Če vam materialni položaj ne omogoča, da plačate sodne stroške ter stroške odvetnika, ste lahko… Preberite več

Pravna ureditev nasilja v družini

V slovenski pravni ureditvi poznamo več zakonov, ki se neposredno ali posredno dotikajo nasilja v družini in tako določajo… Preberite več

Obligacijski zakonik

Pri pojavu nasilja v družini je lahko relevanten tudi 179. člen Obligacijskega zakonika(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 –… Preberite več

Zakon o kazenskem postopku

Uporaba tega zakona pride v poštev takrat, ko mora policija v primeru nasilja v družini, odvzeti osumljencu prostost, ker… Preberite več

Zakon o nalogah in pooblastilih policije

Na področju nasilja v družini je predvsem uporabljiv 60. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS,… Preberite več

Kazenski zakonik

Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20, v nadaljevanju KZ-1) ureja pravne vrednote na represiven… Preberite več

Zakon o preprečevanju nasilja v družini

Leta 2008 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-H, v… Preberite več

Starševsko odtujevanje

Članek Mateja Zaplotnika, univ. dipl. soc. ped., ustanovitelja Svetovalno-izobraževalnega centra MIT v Pravosodnem biltenu 3/2017 Starsevsko-odtujevanje-pravosodni-bilten Preberite več

Zastaranje preživnine

Preživninska terjatev načeloma zastara na podoben način kot vsaka običajna civilna terjatev – torej s potekom časa in izpolnitvijo… Preberite več

Sindrom otrokove odtujitve – osnovni opis

Sindrom otrokove odtujitve, prispevek Igorja Fabjančiča __ Združenje žrtev pravosodnega nasilja – ZŽPN Sindrom-otrokove-odtujitve-prispevek-Igorja-Fabjancica-__-Zdruzenje-zrtev-pravosodnega-nasilja-ZZPN Preberite več

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja