Pravna knjižnica

V tem področju smo zbrali za očete relevantne zakone in druge predpise. Poizkušali smo jih opisati uporabno za namen. Če se le da iz očetovske perspektive (zato so kot partnerji/nasprotni udeleženci predpostavljane matere).

Obravnava otrok v kazenskem postopku bo zanje odslej bolj prijazna

STA Novice Ljubljana, 24. aprila (STA) – Po zakonu o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi… Read More

Družinski zakonik

Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C in 200/20 – ZOOMTVI, v nadaljevanju DZ), ki se je začel v naši… Read More

Brezplačna pravna pomoč (BPP)

(povzeto in prirejeno po www.nasodiscu.si) Če vam materialni položaj ne omogoča, da plačate sodne stroške ter stroške odvetnika, ste lahko… Read More

Pravna ureditev nasilja v družini

V slovenski pravni ureditvi poznamo več zakonov, ki se neposredno ali posredno dotikajo nasilja v družini in tako določajo… Read More

Obligacijski zakonik

Pri pojavu nasilja v družini je lahko relevanten tudi 179. člen Obligacijskega zakonika(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 –… Read More

Zakon o kazenskem postopku

Uporaba tega zakona pride v poštev takrat, ko mora policija v primeru nasilja v družini, odvzeti osumljencu prostost, ker… Read More

Zakon o nalogah in pooblastilih policije

Na področju nasilja v družini je predvsem uporabljiv 60. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS,… Read More

Kazenski zakonik

Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20, v nadaljevanju KZ-1) ureja pravne vrednote na represiven… Read More

Zakon o preprečevanju nasilja v družini

Leta 2008 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-H, v… Read More

Starševsko odtujevanje

Članek Mateja Zaplotnika, univ. dipl. soc. ped., ustanovitelja Svetovalno-izobraževalnega centra MIT v Pravosodnem biltenu 3/2017 Starsevsko-odtujevanje-pravosodni-bilten Read More

Zastaranje preživnine

Preživninska terjatev načeloma zastara na podoben način kot vsaka običajna civilna terjatev – torej s potekom časa in izpolnitvijo… Read More

Sindrom otrokove odtujitve – osnovni opis

Sindrom otrokove odtujitve, prispevek Igorja Fabjančiča __ Združenje žrtev pravosodnega nasilja – ZŽPN Sindrom-otrokove-odtujitve-prispevek-Igorja-Fabjancica-__-Zdruzenje-zrtev-pravosodnega-nasilja-ZZPN Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *