Obligacijski zakonik

Pri pojavu nasilja v družini je lahko relevanten tudi 179. člen Obligacijskega zakonika(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), ki določa, da za pretrpljene telesne ali duševne bolečine, skaženost, razžalitev dobrega imena in časti, okrnitve svobode ali osebnostne pravice in za povzročen strah, lahko oškodovancu (žrtvi) pripada pravična odškodnina, kljub temu da premoženjske škode ni. Oškodovanec lahko tako uveljavlja pravično denarno odškodnino, če je utrpel zmanjšanje telesne aktivnosti, skaženost, razžalitev dobrege imena in časti, okrnitev svobode oz. osebnostnih pravic, smrt bližnjega, posebno težko invalidnost bližnjega, kršitev dostojanstva ali strah. Kršitev mora torej rezultirati v pojavu enega izmed teh naštetih stanj.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Share this post

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja