Ankete in podatki

Očetje se težko borimo za spremembe brez podatkov, ki bi potrjevali naša sporočila. Zato smo v Društvu očetov Slovenije sklenili, da čim bolj poizkušamo sodelujovati z anketarji, analitiki in raziskovalci, ki raziskujejo področja, ki se dotikajo našega dela.

Očetje, pomagajmo njim in sebi

Prosimo vas, da ko vidite novo anketo v tem področju, da jo izpolnete. Večji ko je vzorec, ki ga lahko raziskovalec analizira, toliko bolj so podatki relevantni in uporabni. Podatki, ki jih dobivamo, v mnogočem nasprotujejo privzetim dogmam, zato je reprezentativnost vzorca toliko bolj pomembna saj je odpor vzpostavljenih struktur precej velik.

Raziskovalci

Z veseljem sodelujemo z vami pri zbiranju in tudi interpretaciji podatkov. Če želite objaviti poziv za anketo ali karkoli drugega nam prosimo sporočite na info@ocetje.si.

Pametno pa je izpolniti nekaj pogojev za uspešno sodelovanje:

  • na kratko opišite tezo/cilj svoje raziskave
  • vprašalnik naj bo dostopen preko spletnega brskalnika in naj se izpolni v njem
  • anketa ne sme imeti podatkov, ki bi lahko identificirali respondenta
  • rezultate ankete (surove podatke) ter objavljen tekst delite z društvom, ki lahko ta tekst in podatke prosto uporablja pri svojem delu, ne sme pa tega prodati ali uporabljati izven namena, za katerega je pridobljeno. Društvo bo pri objavi celotnih ali delnih rezultatov navedlo avtorja raziskave in link na raziskovalno delo

Anketa Marka Juhanta

Pred kratkim nas je Marko Juhant povabil, da odgovorimo na njegov vprašalnik. Odločili smo se, da mu pri tem… Preberite več

Nasilje v LGBTQ+ skupnostih

Junija 2022 je Ameriško pravosodno ministrstvo (DOJ) objavilo statistično poročilo o nasilju v družinah glede na spolno usmeritev in… Preberite več

Analiza dodelitve otrok po razvezi

Za namene raziskave doktorske disertacije smo analizirali podatke Statističnega urada RS za obdobje 10 let o dodelitvah otrok v… Preberite več

Odprto pismo ob femicidu v Sevnici

Ob zadnjem medijskem tsunamiju na temo nasilja nad ženskami, sproženim po femicidu v Sevnici, smo pripravili odprto pismo z… Preberite več

UN poročilo Organizacije danskih očetov

Iz maja 2018. Situacija izredno podobna tej v Sloveniji. UNReport2018-DanishFathersAssociation Preberite več

Kaj pravijo raziskave o družinskem nasilju?

V Društvu očetov Slovenije se dnevno srečujemo s skoraj vsemi pojavnimi oblikami družinskega nasilja ter ugotavljamo, da je dejansko… Preberite več

Anketa “Nasilje nad očeti”

V Društvu očetov Slovenije smo februarja 2021 izvedli anketo v kateri je sodelovalo 138 od kakih 300 očetov, ki… Preberite več

Anketa: Dodelitev otrok v varstvo, vzgojo in preživljanje očetu

Prosimo, vzemite si 5 minut časa in izpolnite anketo o dodelitvi otrok v varstvo, vzgojo in preživljanje očetu. Podatki… Preberite več

Anketa: Dodelitev otrok v varstvo očetu

Naša članica končuje doktorsko dizertacijo na temo dodelitve otrok očetom: Dodelitev otrok v varstvo, vzgojo in preživljanje očetu po… Preberite več

Nekaj podatkov o slovenskih ženskah

V čem izstopajo od evropskega povprečja? Povzeto po https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8693 Po visoki stopnji delovne aktivnosti Primerjava stopenj delovne aktivnosti žensk z otroki pokaže,… Preberite več

Nasilje žensk v partnerskem odnosu

Doktorska dizertacija. Avtor: Janez Cerar, Mentorica: izr.prof.dr. Barbara Simonič, Ljubljana 2017 Univerza v Ljubljani / Teološka fakulteta / Področje… Preberite več

Poročilo o nacionalni raziskavi o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih

Avtorice: dr. Vesna Leskošek, dr. Mojca Urek, dr. Darja Zaviršek Ljubljana, 2010-2012 Univerza v Ljubljani / Fakulteta za socialno delo Predstavitev-porocila-nacionalne-raziskave-o-nasilju-nad-zenskami Porocilo-o-nacionalni-raziskavi-o-nasilju-v-zasebni-sferi-in-v-partnerskih-odnosih-1 Preberite več