Anketa “Nasilje nad očeti”

V Društvu očetov Slovenije smo februarja 2021 izvedli anketo v kateri je sodelovalo 138 od kakih 300 očetov, ki so poiskali pomoč v društvu. Glede na specifično, zaprto populacijo ter velikost vzorca je anketa reprezentativna.

Fizično nasilje

Prišli smo do podatkov, ki rušijo stereotipe o nedolžnih, nemočnih materah:

 • več kot polovica (53%) mater pa je očetom grozilo, da jih bodo uničile, od tega jih je bila polovica groženj z nasiljem in smrtjo[AM1] .
 • 16% mater je z moškimi fizično obračunavala,
 • kar 15% mater je angažiralo kriminalce za fizični obračun z očeti njihovih otrok. Očetje pričajo, da so bili pretepeni do nezavesti, zdravljeni na intenzivnih negah s težkimi telesnimi poškodbami. V teh 18 primerih (13.6%) so tudi znaki naročenih poskusov naklepnih umorov očetov lastnih otrok.

Zdi se, da bi tudi ženske puščale znamenja na očetih kot na plakatu, če bi bile fizično močnejše. Vprašanje je tudi, kako uspešna bi bila raziskava nasilja mater nad otroci? Kako bi izpraševalci presegli zaupanje malih otrok mamici?

Matere pa večinsko izvajajo nad očeti ob razvezi tudi finančno nasilje z grožnjami z nerazumno visokimi preživninami (60%) in še huje, psihično nasilje, da ne bodo več videli otrok (59%). Splošno znano je, da matere grožnje očetom na sodišču z lahkoto izpolnijo.

Psihično nasilje

Anketa jasno zazna psihično nasilje žensk.

 • 57% mater lažno ovadi očete za družinsko nasilje
 • 55% mater otežuje/onemogoča dostop do informacij o otroku (ocene, zdravstveno stanje) ali je to v določenem obdobju počelo
 • 10% mater poda lažne obtožbe spolnega nasilja nad otroci

Posredno nasilje

Anketa poleg že zgoraj omenjenega angažiranja tretjih za izvajanje fizičnega nasilja jasno zazna tudi metode posrednega nasilja žensk. Posredna agresija je vrsta socialne manipulacije, kjer nasilnica manipulira z drugimi (flying monkeys), da napade žrtev. Posebna vrsta posrednega nasilja je pravno nasilje, kjer mati uporablja državne strukture (CSD, policija, sodstvo), da bi škodovala ciljani osebi, ne da bi bila vpletena v napad:

 1. 79% žensk po ločitvi blati očeta v socialni okolici ali nagovarja na dejanja v škodo očeta.
 2. 65% članovje bilo lažno ovadenih, od teh ovadb pa je bilo kar  66% zavrženih!
 3. 0% lažnih ovadb je bilo sankcionirano!

V društvu se upravičeno sprašujemo, kako relevanten je podatek o vloženih ovadbah družinskega nasilja v ob tako visokem kakšen deležu zavrženih lažnih prijav? Takšno nasilje družba ne prepoznava in ga predvsem ne pripiše pravemu skritemu povzročitelju.

Odtujevanje otrok očetu

Posebno grozovit neviden zločin zoper otroke, ki ga praviloma izvajajo matere pa je nagovorjanje otroka proti drugemu staršu. Gre za starševski odtujitveni sindrom (PAS), ki ga je opisal dr. Richard Gardner, socialni pedagog Matej Zaplotnik pa ga opiše v Pravosodnem biltenu. Odtujeni otroci so žrtve ene najbolj gnusnih čustvenih zlorab, saj so prisiljeni v zavrnitev nekoč ljubljene in njemu pomembne osebe.

V literaturi je točno zapisano, da gre za čustveno, torej duševno zlorabo otrok, kar je nenazadnje tudi kaznivo dejanje. Naša anketa ga je zaznala v kar 65%!

Sindrom trajno in škodljivo zaznamovuje te otroke. Breme pa nosi tudi bodoči partner ali partnerica tega otroka, morda vaš sin ali hči.

Diskriminacija sodišč

Anketa tudi razblini iluzijo nediskriminatornosti pravosodja:

 • moški so kar 2,5-krat bolj verjetno kaznovani kot ženske (razmerje med število izrečenih kazni in podanih ovadb)
 • 30% mater se kazni izogne, čeprav bi jo moški za isto dejanje dobil (najbolj pogosto vidno pri kaznih zaradi nespoštovanja sodnih odredb).
 • sodnice moške dodatno kaznujejo z višjimi preživninami v primeru ovadb nasilja. Anketa pokaže, da je povprečna preživnina očeta v društvu tretjino višja od slovenskega povprečja.

Lastnosti partnerke očeta iz društva

Osebnostno motene osebe vidijo svet črno-bel: oče je kriv materine nesreče, zato ga je potrebno kaznovati. Hočejo zmagati na vsak možen način, da boste vi izgubili. Ocenjuje se, da ima celo do 20% ljudi osebnostne motnje in ženske niso izjema. Zato je anketa med člani društva raziskovala znake osebnostnih motenj mater. Uporabili smo metodologijo PCL-R liste, ki jo je razvil dr. Robert D. Hare za prepoznavanje psihopatov. Očetje so v povprečju izbrali vsaj 4 lastnosti partnerk, kar je pogoj za sum patologije. Rezultate kaže spodnja tabela:

Opis lastnostiDelež
manipulativna, zvita69 %
ne prevzema odgovornosti za svoja dejanja, vedno so krivi drugi68 %
prej je partnerja najbolj ljubila, sedaj ga najbolj sovraži65 %
patološko laganje61 %
brezčutnost, pomanjkanje empatije49 %
grandiozen občutek lastne vrednosti, ima vedno prav45 %
všečna, ljudje jo imajo takoj radi42 %
stalne težave z osebnimi financami36 %
pomanjkanje realnih dolgoročnih ciljev35 %
parazitski življenjski slog32 %
slab nadzor vedenja31 %
promiskuitetna; varanja, mnogo partnerjev26 %
ponarejanje dokumentov15 %
mladostno delikventnost10 %
 • Opazili smo visok odstotek disfunkcionalnih družin teh partnerk. To so družine v katerih ni pravega vzora vlog staršev: Matere v 27% prihajajo iz družine kjer so bili prisotni pogosti prepiri,
 • v 17% pa nasilje, droge ali alkohol.
 • V 19% pa je bila družina materinih staršev  ločena.

Vloga očeta v družini partnerke se je izkazala za pomembnejšo,  kot smo si na začetku mislili.

63% partnerk je mnenja, da niso prejele ljubezni svojih očetov

 • v 10% oče ni živel s svojo hčerjo,
 • v 18% je bil oče matere nasilen ali odvisnik (alkohol, droge),
 • v 35% pa je bil prezaposlen in se z otroci ni ukvarjal.
 • v 21% pa je oče kot “copata” očitno tudi slab vzor starševstva.
 • Le v 16% je bil oče partnerke  vzoren in ljubeč.
 •  

Psihopatski šarm

Opozoril bi, da je 42% očetov ocenilo da je mati “všečna, ljudje jo imajo takoj radi”.

Ti bolniki so ljudem izredno všečni in jih hitro pridobijo na svojo stran. To imenujemo “psihopatski šarm”, ki mu podležejo poleg CSD delavk, policistov, tožilk in sodnic žal tudi sodni izvedenci. Na problematiko nepoznavanja osebnostnih motenj s strani kliničnih psihologov in potrebo po vključitvi forenzičnih psihologov pa je lani opozorilo odmevno poročilo o delu sodnih izvedencev psihiatrične stroke dr. Arharja.

Poziv

Moški in ženske, matere in očetje bi morali delovati skupaj pri reševanju družinske problematike v duhu medsebojne ljubezni in spoštovanja, ki nas tudi poveže. Osebnostne motnje prizadenejo oba spola, zato bi morali zdravi moški in ženske nastopiti skupaj proti temu zlu. Da vzgojimo otroke v zdravem duhu, da bodo nekoč sami najboljše matere in očetje.

Pozivam ženske, ki naše sporočilo razumejo, da se nam pridružijo v prizadevanjih za vse naše otroke.

mag. Dean Rutar
avtor ankete in ustanovni član Društva očetov Slovenije


Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Share this post

Comment (1)

 • Marko Kranjc Reply

  Anketa precej dobro “pobere” vzorec relevantnih vprašanj, ki uničujo to družbo že od zgodnjih let
  slovenske “demokracije”, še posebej pa od dobro dokumnetiranega sestanka “treh vej oblasti” v R
  Sloveniji leta 2005, ki je mejnik družbe s kateim sej je tudi v praksi začel v R Sloveniji izvajati sitemski androcid.
  Ta je tudi še danes v polnem razcvetu. Po podatkih statističenga urada je žrtev sistemskega androcida v R Sloveniji
  2300 moških oz. očetov na leto in 3000 njihovih otrok. Zato je povsem odveč spraševanje Vlaste Nusdorfer kdo je kriv za uničene otroke v
  R Sloveniji danes ? Ve se. Tudi ona.

  30/05/2022 at 09:42

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja