Centri za socialno delo

Centri za socialno delo (CSD) so tisti državni organ, ki naj bi pomagal pri urejanju družinskih razmerij, finančnih vprašanj, pomoči, … CSD spada pod Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Načeloma imajo krajevno prisotnost glede na otroka – torej je pristojen CSD v kraju/občini kjer prebiva skrbnik otroka.

Včasih so imeli CSD skoraj božji status saj so sami odločali, nadzorovali in evalvirali otrokove najboljše interese. Po noveli DZ v letu 2009 pa so CSD-jem odvzeli precej pristojnosti ter danes le predlagajo, dajejo mnenja ter operativno vodijo določene aktivnost v pravdnem postopku (recimo obvezen pogovor pred določitvijo stika).

Prispevki

Kateri CSD je pristojen, kako so organizirani?

Pristojnost V kolikor sta s partnerko živela skupaj potem je v začetku pristojen CSD v katerem sta imela sedež začasnega... Read More

Prva socialna pomoč

Prva socialna pomoč obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami... Read More

Pritožbe nad delom uradnih oseb

Na tej strani najdete kratek povzetek in orientacijo za pritožbene poti zoper nosilce posameznih dejanj. Za več informacij si... Read More

Predhodno svetovanje na CSD

Dejansko morajo starši (tako zakonci kot tudi zunajzakonski partnerji, ki imajo mladoletne otroke) v skladu z novim Družinskim zakonikom... Read More