Pritožbe nad delom uradnih oseb

Na tej strani najdete kratek povzetek in orientacijo za pritožbene poti zoper nosilce posameznih dejanj. Za več informacij si preberite podstrani ustreznih področij.

Policisti

Pritožbe zoper policiste obravnava Sektor za pritožbe nad policijo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/o-ministrstvu/direktorat-za-policijo-in-druge-varnostne-naloge/sektor-za-pritozbe-zoper-policijo/. Na tej spletni strani najdete obrazec za pisno izpolnjevanje, precej enostavneje pa je prijavo oddati preko interneta (portal eUprava), potrebujete pa digitalno potrdilo (npr. od eBančništva). Napotke za izpolnjevanje najdete v tej brošuri

CSD

Pritožbene poti in nivoji so sledeči (koristi, če razumete organizacijo CSD-jev):

1. Knjiga pritožb in pohval, ki je na voljo v glavni pisarni enote CSD. Zapisi v tej knjigi običajno nimajo večjega učinka.

2. Pritožba pri strokovni sodelavki ali sodelavcu, ki obravnava zadevo je prvi formalni pritožbeni nivo. Pritožite se lahko že med samim postopkom obravnave, tako da jasno zahtevate, da se vaše stališče zapiše v zapisnik ali zabeležko.

3. pritožba zoper delo CSD na vodjo enote

4. pritožba zoper delo CSD neposredno na direktorico območnega CSD

5. V kolikor je vaše stalno bivališče različno od pristojnosti CSD-ja, ki vas obravnava je koristen obisk matičnega CSD, kjer poveš, da nisi zadovoljen z obravnavo v CSD XXXX in prosiš za pomoč. V kolikor so odnosi na CSD XXXX popolnoma zastrupljeni ali so ravnanja CSD-ja XXXXX evidentno pristranska je smiselna Zahteva za spremembo pristojnosti.

6. Pritožba na Svet zavoda:  Kdor ni zadovoljen s posamezno storitvijo, lahko zoper delo strokovne delavke/delavca oz. sodelavke/sodelavca vloži ugovor pri svetu Centra za socialno delo. Pritožbo lahko vloži v roku osmih dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja.

7. Pobuda za izredni inšpekcijski nadzor:kdor meni, da center za socialno delo ravna v nasprotju s predpisi, s katerimi so določene njegove naloge in je že izkoristil druge možnosti za uveljavljanje svojih pravic, lahko vloži predlog za uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora pri Socialni inšpekciji, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana. Kdor meni, da center za socialno delo v upravnih postopkih ravna v nasprotju z določili Zakona o splošnem upravnem postopku ali da center za socialno delo ravna v nasprotju z določbami Uredbe o upravnem poslovanju ali Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, lahko vloži predlog za uvedbo inšpekcijskega nadzora pri Upravni inšpekciji na Inšpektoratu za javni sektor, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
Pri vseh teh postopkih je potrebno vedeti, da inšpekcijski postopki tečejo v javnem interesu in zato morate ob prijavi nujno zahtevati, da te o svojih ugotovitvah obvestijo,

8. Pritožba zaradi kršitve človekovih pravic: kdor meni, da so mu bile kršene človekove pravice, lahko vloži pobudo pri Varuhu človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana.

9. Pritožba zaradi kršitve varstva osebnih podatkov: Kdor meni, da so mu bile kršene pravice iz naslova varstva osebnih podatkov, lahko vloži prijavo pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1100 Ljubljana.

Sodniki

(dopiši postopek)

Sodni izvedenci

(dopiši postopek)

Zdravniki

(dopiši postopek)

Učitelji

(dopiši postopek)

Drugi državni organi

Če se želite pritožiti nad delom uradne osebe je spodaj in v prilogi PDF primer pritožbe. Smiselno spremenite podatke. Pritožbo pošljite na naštete tri naslove, lahko pa tudi organizacijo, kjer uradna oseba dela. Trajalo bo različno dolgo, da se odzovejo. Varuh, ministrstvo kak mesec, KPK kako leto.

Pritozbe-na-KPK-Varuhu-ministr

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Share this post

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja