Vprašalnik za kandidate za evropske poslance

V društvu smo sestavili vprašalnik za naše kandidate za evropske poslance. S pomočjo 1KA smo poslali vprašalnik vsem strankam, ki sodelujejo na teh volitvah, s prošnjo, naj posredujejo povezavo vsem svojim kandidatom. Rezultati ankete so znani in so navedeni spodaj. V rezultatih je bilo upoštevanih 18 anketirancev, ki so odgovorili na vprašanja (vsaj eno). Tu so upoštevani vsi, tudi 2, ki nista napisala imena (»t« in »miko«).

Številka za odgovorom pomeni, koliko jih je glasovalo za to točko. Znani anketiranci so na naslednjih listah strank (liste so po vrstnem redu iz javne objave DVK):

 • DeSUS in DD (2): Drago Bulc, Darinka Mravljak
 • SLS (3): Aljaž Barlič, Franc Pukšič (odgovarjal je 2x), Mija Aleš
 • NSi (1): Ljudmila Novak
 • Resni.ca (2): Katja Kokot, Stanko Pušenjak
 • NOT (4): Janez Stariha, Darko Hribar, Alberto Avguštinčič, Gregor Jankovič

Zeleni Slovenije (brez imena anketiranca) so anketo samo odprli in nič odgovorili, ravno tako sta storila Branko Gradišnik (Resni.ca) in Franc Bogovič (SLS). Nobenega odgovora ni bilo od naslednjih strank: Svoboda, SDS, Vesna, Levica in SD.

Rezultati so naslednji, posamično glasovanje o točkah je obdelano v ločeni tabeli (glej spodaj):

 1. V EU parlamentu je bila lani sprejeta Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima – t. i. Istanbulska konvencija. Pred kratkim je bila, tik pred volitvami, sprejeta Direktiva z enakim imenom.
  1. a) Ali jo podpirate? Da 11/Ne 0/Ne vem 3/Skupaj 14 b) Ali se strinjate z besedilom direktive, ki prejudicira moškega kot izvajalca nasilja? Da 4/Ne 7/Ne vem 2/Skupaj 13 c) Menite, da bi bilo potrebno oblikovati podobno konvencijo za preprečevanje nasilja nad moškimi? Da 9/Ne 2/Ne vem 2/Skupaj 13 d) Menite, da bi bilo potrebno oblikovati posebno konvencijo oziroma direktivo za preprečevanja nasilja nad otroki? Da 13/Ne 0/Ne vem 0/Skupaj 13
  e) Se vam zdi prav, da se z direktivo EU Istanbulska konvencija vsiljuje državam, ki je še niso ratificirale? Da 2/Ne 6/Ne vem 5/Skupaj 13
 2. Menite, da bi bilo treba na ravni EU vzpostaviti delovno telo ali odbor
  1. a) za enakopravnost moških (po vzoru Norveške)? Da 7/Ne 3/Ne vem 3/Skupaj 13
  1. b) za podporo in spodbujanje moških in fantov na področjih, kjer zaradi družbenih tendenc zaostajajo? Da 7/Ne 4/Ne vem 2/Skupaj 13
 3. V EU in v zahodnem svetu (UN Women) se pojavljajo močne tendence zanikanja starševskega odtujevanja. Katera od trditev vam je blizu (označite lahko več trditev)?
  1. 1. Starševsko odtujevanje je čustvena zloraba otrok ter psihično nasilje nad otrokom in odtujenim staršem; 10 2. starševsko odtujevanje je psevdoznanost; 0 3. obstaja veliko znanstvenih raziskav in recenziranih študij, ki dokazujejo škodljivost starševskega odtujevanja; 9 4. treba je verjeti eni točno določeni nerecenzirani študiji, ki odtujevanje zanika; 0 5. starševsko odtujevanje bi moralo biti prepoznano kot kaznivo dejanje; 5 6. starševsko odtujevanje pomeni kršenje temeljnih človekovih pravic odtuje(va)nemu staršu; 8
  7. če bom izvoljen/a v evropski parlament, se bom udeležil/a mednarodne konference PASG v Oslu od 4. – 6. 9. 2024 https://www.pasg.info/events/event-one-3238c 7
 4. Sprejeta je Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. junija 2021 o stanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic v EU v povezavi z zdravjem žensk (2020/2215(INI)), v zvezi s katero sedaj poteka pobuda za varen in dostopen splav. Katere od naslednjih trditev so vam blizu (označite lahko več trditev)?
  1. 1. Podpiram pobudo za varen in dostopen splav, da bi ga lahko vsaka ženska, ki se zanj odloči, opravila tam, kjer je dovoljen, na stroške evropskih davkoplačevalcev; 7 2. v vprašanje splava bi moral biti enakopravno vključen tudi moški, potencialni oče; 1 3. o splavu naj odloča izključno ženska; 5 4. to področje naj ostane diskrecijska pravica vsake posamezne države članice EU 3
  5. splav se (pre)večkrat zlorablja kot kontracepcija, več bi bilo treba storiti na preventivi 6
 5. Leta 2015 je bila sprejeta Resolucija Sveta Evrope št. 2079 – Vloga očeta in deljeno starševstvo (50/50).
  1. a) Ali jo podpirate? Da 7/Ne 0/Ne vem 4/Skupaj 11 b) Ali menite, da bi morala Evropa na zakonodajni ravni bolj stremeti k enakovredni vključenosti očetov v vzgojo otrok po ločitvi? Da 11/Ne 0/Ne vem 0/Skupaj 11 c) Menite, da bi morale vse države EU uvesti deljeno starševstvo 50:50 po ločitvi oziroma razvezi kot prvo izbiro, skladno z resolucijo? Da 8/Ne 0/Ne vem 3/Skupaj 11
  d) Menite, da bi bilo treba resolucijo nadgraditi v direktivo EU? Da 5/Ne 1/Ne vem 5/Skupaj 11
 6. Leta 2016 je bila sprejeta EU Direktiva 2016/343 s poudarkom na krepitvi domneve nedolžnosti, države so morale sprejeti ukrepe do 1. januarja 2018.
  1. a) Menite, da je Slovenija naredila dovolj na tem področju pri družinskih sporih in/ali konfliktnih ločitvah? Da 0/Ne 8/Ne vem 1/Skupaj 9 b) Menite, da bi morala EU storiti več na tem področju? Da 8/Ne 0/Ne vem 1/Skupaj 9 c) Menite, da bi morali bolj strogo sankcionirati lažne prijave in krivo pričanje na sodiščih, kjer se je to najbolj razpaslo (še posebej pri postopkih določitve skrbništva, stikov in preživnine)? Da 9/Ne 0/Ne vem 0/Skupaj 9 d) Menite, da bi bilo treba preprečiti pravnim zastopnikom in strokovnim službam, da spodbujajo enega od staršev k podajanju lažnih dejstev v sodnem postopku določitve skrbništva, stikov in preživnine? Da 9/Ne 0/Ne vem 0/Skupaj 9
  e) Dr. Zalar je povedal, da ne ve, če je danes od 10 prijav spolnih zlorab ena resnična, za kar mu je takratna ministrica za pravosodje izrekla opomin. Menite, da je prav, da se kaznuje strokovnjaka, ki je povedal resnico in opozoril na pereč problem, namesto da bi problem reševali? Da 0/Ne 5/Ne vem 4/Skupaj 9
Ime in priimek
Št. vprašanjaTočkaJanez StarihaDarko HribarAlberto AvguštinčičLjudmila NovakAljaž BarličFranc Pukšič (1)Franc Pukšič (2)Katja KokotGregor JankovičDrago BulcDarinka MravljakStanko PušenjakMija Aleš
1aNe vemDaDaDaDaDaDaDaDaDaNe vemNe vemDa
bNe vemNeNe vemDaNeDaDaDaNeNeNeNe0
cDaDaDaDaDaNe vemNeNe vemDaDaDaDa0
dDaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDa0
 eNe vemNe vemNeDaNeDaNe vemNe vemNe vemNeNeNe0
2aDaDaDaNeDaNe vemNe vemNeDaDaDaNe vem0
 bNe vemDaDaNeDaNeNe vemNeDaDaDaDa0
31xxxxxxxxxx
2
3xxxxxxxxx
4
5xxxxx
6xxxxxxxxx
 7 x   x xxxx  
41xxxxxxx
2x
3xxxxx
4xxx
 5 xxx xxx     
5aNe vemDaNe vemDaNe vem0DaDaDaDaDaNe vem0
bDaDaDaDaDa0DaDaDaDaDaDa0
cNe vemDaDaDaNe vem0DaDaDaDaDaNe vem0
 dDaDaNe vemNeNe vem0Ne vemNe vemDaDaDaNe vem0
6aNeNeNe vem000NeNeNeNeNeNe0
bDaDaNe vem000DaDaDaDaDaDa0
cDaDaDa000DaDaDaDaDaDa0
dDaDaDa000DaDaDaDaDaDa0
 eNe vemNe vemNe000NeNe vemNeNe vemNeNe0
xoznačitev odgovora
0brez odgovora

Vsem kandidatom, ki so odgovorili na vprašanja, se lepo zahvaljujemo. V društvu smo veseli, da smo lahko odprli teme, ki nas zanimajo, a o njih kandidatov nihče ne vpraša. Vprašanja se tičejo tako nas v Sloveniji kot v vsej EU. Vsem, ki berete ta članek, pa svetujemo, da si sami ustvarite mnenje o tistih, ki so odgovorili, ter o tistih, ki niso, in pozivamo: pojdite volit!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Share this post

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja