Družinski zakonik

Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/1721/18 – ZNOrg, 22/1967/19 – ZMatR-C in 200/20 – ZOOMTVI, v nadaljevanju DZ), ki se je začel v naši državi v celoti uporabljati 15. 4. 2019 nadomešča več kot 40 let veljavni Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Le ta je prinesel številne novosti, vse z namenom izboljšanja položaja otrok v družinskih razmerjih, zagotavljanja učinkovitejšega varovanja koristi otroka, izboljšanja pravne varnosti državljanov na področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih in poenotenja postopkov glede odločanja u okrepih za varstvo koristi otrok.

Namen tega prispevka je, da na kratko predstavim, kaj DZ sploh ureja. Posamezni instituti pa bodo bolj natančno predstavljeni naknadno.

V 1. členu DZ je opredeljena sama vsebina zakona. Njegove določbe tako urejajo:

  1. Pogoje za nastanek, pravne posledice in način prenehanja zakonske zveze in zunajzakonske skupnosti. Življenski skupnosti partnerjev istega spola sta urejeni v Zakonu o partnerski zvezi;
  2. razmerja med starši in otroki: gre za pravila o določanju starševstva, starševski skrbi, varstvu in vzgoji ter samih stikih z otrokom;
  3. oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja: zakonca s skupnimi otroci se morata pred razvezo zakonske zveze po zakonu udeležiti predhodnega posvetovanja. Na voljo je tudi postopek mediacije;
  4. ukrepe za varstvo otrokovih koristi: začasne odredbe, nujni odvzem otroka in ukrepi kot so omejitev starševske skrbi, odločitev o zdravniškem pregledu ali zdravljenju, omejitev ali odvzem pravice do stikov, odvzem otroka, namestitev otroka v zavod in odvzem starševske skrbi. Vse seveda s cijem varovanja ogroženega otroka;
  5. preživljanje: zakon vzpostavlja dolžnost preživljanja med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, dolžnost staršev preživljati svoje mladoletne in polnoletne otroke, dolžnost polnoletnih otrok preživljati svoje nepreskrbljene starše ter dolžnost zakonca in zunajzakonskega partnerja preživljati otroke svojega partnerja;
  6. posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo, skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo.

VIRI

Novak, Barbara: Komentar Družinskega zakonika, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2019.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Share this post

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja