Zakon o nalogah in pooblastilih policije

Na področju nasilja v družini je predvsem uporabljiv 60. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/1323/15 – popr.10/1746/19 – odl. US in 47/19), ki ureja ukrep prepovedi približevanja, ki ga lahko izreče policija povzročitelju nasilja.

Zakon za to zahteva dva kumulativno izpolnjena pogoja. Policija bo njuno izpolnitev ugotavljala predvsem na podlagi dotedanjega obnašanja kršitelja, obvestil žrtve in morebitnih prič ter iz podatkov, ki jih hrani CSD. Prvi pogoj je ta, da mora biti podan utemeljen sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje ali prekršek z elementi nasilja (tukaj je relevanten četrti odstavek, 6. člena ZJRM-1). Drugi pogoj pa je, da obstajajo razlogi za sum, da bo nasilnež ogrozil življenje, osebno varnost ali svobodo druge osebe, s katero je ali je bil v bližnjem razmerju.

Policist kršitelju izreče ustno odredbo, naknadno pa vroči se pisno. Prepoved približevanja določeni osebi ali kraju, ki je dana s strani policije traja 48 ur. Povzročitelj se mora nemudoma odstraniti iz skupnega prebivališča in policiji izročiti ključe. Prepoved približevanja velja tudi za kakršnokoli obliko komunikacije na primer preko telefona ali spleta. Preiskovalni sodnik lahko na predlog žrtve ukrep podaljša do 60 dni.

Če žrtev z delom policije ni zadovoljna je seveda možna pritožba, ki se naslovi na policijsko postajo ali policijsko upravo.  V skrajnem primeru pa se lahko obrne tudi na Ministrstvo za notranje zadeve.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Share this post

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja