Kako se boriti proti BPP?

Zakaj?

Borba za otroke je žal tudi ekonomska vojna. Postopki so dolgotrajni in zastopanje zahtevno – beri drago. Pogosto pa je finanno breme izrazito neenakomerno, saj roditeljice rade uporabljajo tako brezplačno pravno pomoč kot tudi oprostitev sodne takse ter tako bojujejo vojno proti očetom praktično brez finančnih vložkov, medtem ko očetje večinoma vse financiramo sami.

Tipičen scenarij borbe poteka tako, da roditeljica in njen odvetnik zaprosita za BPP in oprostitev takse. Na ta način lahko (celo popolnoma) brez začetnega vložka zgradita osnovno pozicijo proti vam: običajno ZPND (najverjetnejše z navajanjem fizičnega ali vedno pogosteje psihičnega nasilja), ukinitev stikov in določitev visoke preživnine, vse skupaj pa začinjeno s kazenskimi ovadbami.

Rezultat tega je, da še preden dobro veste, kaj se dogaja, potrebujete nekaj deset tisoč evrov. Ja, prav ste prebrali – stroške teh borb očetje ne merimo v stotinah ampak v tisočih in desettisočih evrov (približne informacije o stroških postopkov najdete na tej strani). Če upoštevamo, da je bil verjetno oče tisti, ki se je odselil in zapustilo do sedanje stalno bivališče roditeljici in otrokom (poglej Skupno bivališče po razpadu partnerske zveze) je finančni stisk še bolj občuten.
Dejstvo je, da vaš materialni položaj bistveno vpliva na vaše možnosti za zmago!

Tipična taktika je izčrpavanje očetov. Tako psihološko kot finančno!

V kolikor vam uspe izključiti državno financiranje roditeljičinega boja proti vam bo bojno polje bistveno bolj uravnoteženo, vaša možnost za zmago pa s tem večja. Če torej sumite, da roditeljica ni tako ubožna, kot se rada predstavlja, je zelo smiselna evalvacija njenega stanja ter v primeru, da sumimo, da neresnično prikazuje stanje, s prijavo poizkušamo doseči izklop BPP.

Pregled stanja

Ni verjetno, da bomo lahko pridobili formular za BPP, kot ga je vložila ona, da bi zadeve lahko preverili. Izračunajte njeno upravičenost na podlagi podatkov , ki jih imate. Če ji je bil BPP dodeljen, vi pa veste da do njega ni upravičena, potem je potrebno te pomisleke navesti v prijavi ter pustiti organu, da ugotovi ali je gospa v določeno rubriko navedla podatke, ki jih navajate tudi vi.

Za osnovo evalvacije vzemimo kar formular, s katerim se za BPP prijavimo in ga analizirajmo po točkah:

IV Podatki o materialnem stanju prosilca
Ali ste prejemnik denarne socialne pomoči?Če je roditeljica prejemnik denarne socialne pomoči ji ni potrebno izpolnjevati premoženjskega stanja. Tudi če je temu tako, ni vse izgubljeno. Če je že dalj časa prejemnik, so se premoženjske razmere lahko spremenile. Če jih ni popravila, potem so bili za določanje BPP lahko da uporabljeni stari. Vsekakor preglejte naslednje točke
Ali imate prihranke?So na kakšnih računih občutni prihranki (npr. 1000€ ali več), vezana vloga, depozit, denar doma v škatli, dano nevrnjeno posojilo nekomu, … in je gospa to zatajila? Je navedla vse račune, ki jih ima? Ali ima kakšne račune v tujini? Skrbniške račune? Je komu predala prihranke v upravljanje? Napišite spisek vsega kar veste vi in naj organ preveri, ali je te navedla tudi nasprotna stran.
Lastnik stanovanja ali hiše v kateri živite?Ali je roditeljica solastnik stanovanja v katerem sedaj živi? Navedite vse bivalne enote katerih (so)lastnik je roditeljica in je na njih stalno ali začasno prijavljena. (dopiši kaj se zgodi če je skupna hiša, je to avt cancel BPP, …)
Drugega stanovanja ali hiše?Navedite vse druge bivalne enote, katerih (so)lastnica je. V to skupino spadajo tudi npr. pogodbe o time-share apartmajih, ki sta jih sklenila še v času partnerske zveze.
Osebnega vozilaali je prijavila avtomobile, ki jih ima? (dopiši kako je z leasingi ipd, službeni avtomobili, …)
Vrednostnih papirjev ali kapitalskih naložbIma roditeljica mogoče še kakšne privatizacijske certifikate, ki jih ni razkrila? Delnice ali skladi v državi ali tujini? Naložbeno zavarovanje? življenjsko ali pokojninsko zavarovanje?
Kmetijskega ali gozdnega zemljišča, gospodarskeg poslopja, panji, …Je kaj dedovala v vmesnem času?
stavbno zemljiščeSta mogoče kupila ali podedovala zemljišče?
drugoKaršnokoli drugo premoženje?
V podatki o dohodkovnem stanju
Plača in prejemki iz delaAli ima dohodek? je zaposlena, s.p., na bolniški? Ali so prištete stimulacije in bonitete (npr. božičnice, službeni avto, telefon, …)
Prejemki pokojnin, ipdpokojnine, invalidnine, varstveni dodatek, odpravnina, oskrbnina… (v tem ni vključena odpravnina v službi, glej spodaj)
Nadomestilo za brezposelnostČe ga prejema, ne sme imeti drugih prihodkov! Delanje nohtov doma, prejeti popusti vezani na oglaševanje na družbenih omrežjih, popoldanski sp, .. so lahko razlog za ovržen BPP kot tudi za ukinitev nadomestila za brezposelnost.
Porodniška, očetovska nadomestila, starševski dodatek, rejniška nagrada, vojna invalidnina, …ali prejema katerega ot teh družinskih prejemkov? je vštet v cenzus?
Preživnina ali nadomestilo preživnineali prejema preživnino in ali je všteta v cenzus?
Dohodek iz premoženja, udeležbe pri dobičku ali najemnin nagrade za uspešnost, udeležbe na dobičku in druge delniške sheme; najemnine stanovanj, vikendov, AirBnB, …
Prejemki iz pogodb in poslovJe imela kakšne avtorske pogodbe, podjemne, kakšne posle (vključno s tistimi na črno)?
Dohodek iz premoženjskih pravicJe kaj zaslužila z avtorskimi pravicami, patenti, …?
Prejemki učencev in študentovV kolikor otroci delajo preko štud. servisa se ti prihodi vštevajo v cenzus
Drugodrugi prejemki (npr. bolniške pri drugih izplačevalcih, …)
B Občasni dohodki(vse v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prošnje – ergo vložitev 12.6.2020, rok od 1.5.2019)
RegresJe delodajalec izplačal regres?
Odpravnine ali jubilejne nagradeJe prejela kako odpravnino ali jubilejno nagrado za 5,10,.. let zaposlitve? (dopiši katere so zakonsko obvezne)
Dividende, dediščine, dobiček iz kapitala in drugoje bilo kaj takega? Če ja, potem je potrebno prišteti k cenzusu.
C ODHODKI(vse v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prošnje – ergo vložitev 12.6.2020, rok od 1.5.2019)

Če ugotovite, da vse kaže, da roditeljica ni imela pogojev za pridobitev BPP potem se o tem posvetujte s svojim odvetnikom. Če so vaši argumenti tehtni, bo nastalo nekaj takega:

prijava-za-zlorabo-BPP

in če ste dobro napisali, dobite čez kako leto tole…

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Share this post

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja