Vzorec kazenske ovadbe v primeru onemogočanja stikov z otrokom

Onemogočanje stikov z otrokom s strani matere je potrebno prijaviti in to v čim krajšem možnem času. Lahko gre namreč za kaznivo dejanje po 190. členu Kazenskega zakonika (odvzem mladoletne osebe).

Ovadba kaznivega dejanja se poda na okrožnem državnem tožilstvu pisno ali ustno, v času uradnih ur. Lahko jo podate tudi na katerikoli policijski postaji ali oddelku policije, kjer je dežurstvo praviloma organizirano 24ur na dan (ustno, pisno, tudi na številki 113 in drugih številkah policijskih enot ali v elektronski obliki), ali sodišču. Ovadbo so dolžni sprejeti in jo nato poslati pristojnemu državnemu tožilcu.

V nadaljevanju so predstavljena navodila ter vzorec za pisanje kazenske ovadbe v primeru, da so vaši stiki z otrokom onemogočeni zaradi zlonamernega ravnanja matere.

Nujne sestavine so vsekakor vaši podatki in podatki osumljene, kraj, čas ter krajši opis kršitve ter seveda vsa dokazila, ki potrjujejo vaše navedbe v sami ovadbi. Tako morate priložiti pravno zavezujočo podlago, iz katere je razvidna določitev stikov z otrokom (izvršljiva sodna odločba, tudi v obliki sodne poravnave zapisan dogovor o stikih,…), morebitna sporočila glede neizvedbe stikov, zapise razgovora iz Centra za socialno delo, poročila Centra za socialno delo o izvedbi stikov in kakršnakoli druga dokazila, ki kažejo na izpolnitev elementov kaznivega dejanja iz 190. Člena KZ-1 s strani matere (na primer njena sovražna sporočila, grožnje in podobno).

PODROBNEJŠA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VZORCA KAZENSKE OVADBE

1.  Navedite naslov policijske postaje ali okrožnega državnega tožilstva.

2. Navedite lastne podatke (ime in priimek, naslov, EMŠO).

3.  Navedite podatke osumljene (ime in priimek, naslov, EMŠO).

4.  Ponovno navedite podatke osumljene (ime in priimek, naslov, EMŠO).

5. Navedite podlago, s katero so bili določeni stiki z otrokom. Na primer sodna odločba št. xxxxx, s katero so bili določeni stiki oškodovanca s svojim otrokom (ime in priimek otroka), ki se izvajajo na primer vsak petek v prostorih Centra za socialno delo.

6. Opišite dejanja matere,  s katerimi je onemogočila izvrševanje stikov z otrokom v kronološkem zaporedju.  Na primer, da otroka ni pripeljala na dogovorjen  stik, je sama motila otroka med izvrševanjem stikov in podobno. Navedite tudi kraj in čas kršitve.

7.  Lahko dodate še obrazložitev, kjer še bolj podrobno opišete vse dogodke, ki kažejo na materino neprimerno ravnanje  in posledično onemogočanje stikov.  Na primer navedite njene sporne izjave in morebitne nerazumne, absurdne razloge, zakaj naj otrok ni moral priti na stik. Skratka poskušajte še dodatno pojasniti, zakaj in kako je prišlo do onemogočanja stikov z otrokom.

8.  Lahko predlagate naslovnemu tožilstvu naj vas kot oškodovanca na primer tekom predkazenskega postopka zasliši, zasliši osumljeno in vse ostale relevantne priče, ki bi lahko potrdile onemogočanje stikov.

Navedite še lasten elektronski naslov/ telefonsko številko,  na katerega vas lahko naslovni organ kontaktira za razjasnitev določenih dejstev.

9.  Napišite datum, ime in priimek ter se podpišite.

10. Po alinejah navedite vsa dokazila, ki jih boste priložili kot prilogo.

VZOREC KAZENSKE OVADBE (s klikom na spodnjo povezavo si ga lahko naložite na računalnik)

1. NASLOV OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA ALI POLICIJSKE POSTAJE

2. OŠKODOVANEC: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO

3. OSUMLJENA: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO

KAZENSKA OVADBA

zaradi kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe po prvem odstavku 190. člena Kazenskega zakonika

Naznanitelj  LASTNO IME IN PRIIMEK, v nadaljevanju: »oškodovanec«, na podlagi prvega odstavka 146. člena in prvega odstavka 147. člena Zakona o kazenskem postopku vlagam

kazensko ovadbo zoper 4. IME IN PRIIMEK OSUMLJENE, NJEN NASLOV IN EMŠO in sicer

zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe po prvem odstavku 190. člena Kazenskega zakonika, ki ga stori kdor protipravno zadržuje in preprečuje, da bi mladoletno osebo imel tisti, ki ima pravico do nje, ali kdor zlonamerno onemogoča, da bi se uresničila izvršljiva odločba glede mladoletne osebe, ki ga je osumljena storila s tem, ko je

preprečila uresničitev 5. NAVEDBA PODLAGE IZ KATERE IZHAJA DOLOČITEV STIKOV, NA PODLAGI KATERE IMA OŠKODOVANEC STIKE Z (IME IN PRIIMEK OTROKA), KI POTEKAJO (NAVEDBA ČASA IN KRAJA IZVAJANJA STIKOV).

s tem, da je

6.  OPIS DEJANJ MATERE, KI KAŽEJO NA ONEMOGOČANJE STIKOV

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Oškodovanec naslovnemu organu predlaga, da zoper osumljeno sproži predkazenski postopek in nato pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem vloži obtožni akt.

7. OBRAZLOŽITEV

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Na podlagi zgoraj navedenega je osumljena s svojim ravnanjem izpolnila vse zakonske znake kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe po prvem odstavku 190. člena KZ-1.

8.  Oškodovanec v potrditev svojih navedb naslovnemu tožilstvu predlaga, da ga tekom predkazenskega postopka zasliši, prav tako pa tudi ______________________________________________________________________________________________________________.

Tožilstvo naj vpogleda v priložena dokazila, v kolikor pa za razjasnitev zadeve potrebuje dodatne informacije, me lahko kontaktira na ELEKTRONSKI NASLOV/TELEFONSKO ŠTEVILKO.  

9. KRAJ IN DATUM                                              IME IN PRIIMEK TER LASTEN PODPIS                                                                                                                     

10. NAVEDBA PRILOG PO ALINEJAH

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Share this post

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja