Pregled objav po času

 • Javni poziv za preklic konference DNK

  Javni poziv za preklic Vaše udeležbe na nacionalni konferenci z naslovom STARŠEVSTVO IN STIKI V PRIMERIH NASILJA V DRUŽINI v organizaciji SOS in DNK dne 24. 11. 2023 v kongresnem centru Brdo pri Kranju in podredno Javni poziv k skrajni previdnosti glede podanih vsebin na tej konferenci.Kakšen je sploh smisel takšnih srečanj ? Spoštovani! Cilj…

  Preberite več

 • ISTANBULSKA KONVENCIJA

  GLASOVANJE O SPREJETJU V EU PARLAMENTU UVOD – EU kot celota želi pristopiti k Istanbulski konvenciji– Ta proces je neodvisen od domače ratifikacije– Pristop na ravni EU je dvojen:o v celoti v pristojnosti evropskih institucijo v izključni pristojnosti EU in v pristojnosti držav članic§ To je tisto, kar bo v prvi vrsti vplivalo na države…

  Preberite več

 • Skupno starševstvo

  Z institutom skupnega starševstva je po razpadu družine sicer najbolje zagotovljena ustavna pravica staršev, določena v 54. členom Ustave Republike Slovenije (pravice in dolžnosti staršev), da imajo starši (enako) pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Vendar je potrebno pri tem upoštevati tudi pravico otroka, ki v skladu s 56. členom Ustave Republike…

  Preberite več

 • Deljeno Starševstvo v Avstriji (Doppelresidenz)

  V soboto, 22. 10. 2016, je na Dunaju potekala konferenca »Fachtagung Doppelresidenz«, katere sem se udeležil. Organizator, Anton Pototschnig, je poskrbel tudi za spletno stran http://www.doppelresidenz.at/, na kateri je vabilo, kratek povzetek posveta, odzivi medijev in podobno. Prisotnih nas je bilo okrog 150 ljudi, od tega 140 strokovnjakov z različnih področij – torej sem bil…

  Preberite več

 • Starševsko odtujevanje

  Članek Mateja Zaplotnika, univ. dipl. soc. ped., ustanovitelja Svetovalno-izobraževalnega centra MIT v Pravosodnem biltenu 3/2017

  Preberite več

 • Sodni izvedenci

  http://nova24tv.si/slovenija/lsodni-izv … milijonov/ Sodišče se na ugotovitve izvedencev opre, kadar je za presojo pomembnih dejstev potrebno strokovno znanje. A tu se težave z izvedenci šele začnejo. Sodišče namreč samo izbira izvedenca ali izvedence med zapriseženimi sodnimi izvedenci s seznama ministrstva za pravosodje. Pri tem ne velja nobeno načelo naključnosti, rotacije, krajevne pristojnosti ali izkušenosti. Sodišče…

  Preberite več

 • Zastaranje preživnine

  Preživninska terjatev načeloma zastara na podoben način kot vsaka običajna civilna terjatev – torej s potekom časa in izpolnitvijo pogojev, ki so potrebni za zastaranje. Zastaranje je seveda zadržano v primeru sodnih postopkov (npr. izvršba oz. izterjava preživnine, določitev preživnine v pravdi, znišanje ali znižanje preživnie). Zmotno je stališče, da preživninske terjatve ne zastarajo. Je…

  Preberite več

 • Pritožbe nad delom uradnih oseb

  Na tej strani najdete kratek povzetek in orientacijo za pritožbene poti zoper nosilce posameznih dejanj. Za več informacij si preberite podstrani ustreznih področij. Policisti Pritožbe zoper policiste obravnava Sektor za pritožbe nad policijo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/o-ministrstvu/direktorat-za-policijo-in-druge-varnostne-naloge/sektor-za-pritozbe-zoper-policijo/. Na tej spletni strani najdete obrazec za pisno izpolnjevanje, precej enostavneje pa je prijavo oddati preko interneta (portal eUprava), potrebujete pa…

  Preberite več

 • Nekaj podatkov o slovenskih ženskah

  V čem izstopajo od evropskega povprečja? Povzeto po https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8693 Po visoki stopnji delovne aktivnosti Primerjava stopenj delovne aktivnosti žensk z otroki pokaže, da sodi Slovenija od nekdaj med države z najvišjimi stopnjami. V letu 2017 je bilo med ženskami, starimi 15–64 let, ki so imele dva otroka, delovno aktivnih 87 %. S tem podatkom se…

  Preberite več

 • Zgodba #4

  O omejevanju stikov tudi s pomočjo CSD…Otroka odpeljala. Razgovor na CSD.Ona: predlagam stike 1x na teden 1h, pod nadzoromCSD: tako omejeni ne morejo bitiOna: potem 2x tedensko 2 uriOn: se ne strinja, zahteva 2x tedensko 3h in vsaki drugi vikendOna: ostaja pri svoji zahteviCSD: v kolikor s tem ne strinjate, otroka ne boste videli do…

  Preberite več

 • Zgodba #3

  Sem oče 6. let stare hčerke, kateremu se onemogočajo stiki. Od razhoda z izvenzakonsko partnerko, oziroma mojega odhoda iz skupnega bivališča, je res preteklo komaj 3 mesece. Skupaj sva živela 18 let. Odšel sem iz protesta, zaradi nevzdržnega odnosa partnerke. Ni se hotela niti pogovoriti o problemih, ki so se kopičili že nekaj časa, jaz…

  Preberite več

 • Ali lahko odklonim vračilo otroka drugemu staršu?

  Ko enkrat očetje dobimo začasni ali stalni razpored stikov se jih moramo držati. Razen v primeru dogovora in soglasja z materjo odmikov ni. Če tako soglasje dosežete, je super če se ga da dokazati (glej razmišljanje Dokazljivost v postopku) saj navajanje “da sta se tako dogovorila” v primeru spora ne zdrži. Samovoljno pa lahko odklonite vračilo…

  Preberite več

 • Dokazljivost v postopku

  V borbi za otroke nas očete čaka ogromno postopkov pred različnimi institucijami (policija, sodišče, CSD, …). Ključno za našo verodostojnost so dokazi, ki jih lahko predložimo. Poglejmo torej, kako je z dokazljivostjo gradiva, ki ga predložimo. Dokazljivost lahko dosežemo sledeče (po padajoči verodostojnosti): notarski zapis: morata do notarja, kjer se pred njim dogovorita, on pa dogovor…

  Preberite več

 • Avdio in video posnetki v sodnem procesu

  Dobrodošel premislek bi veljal uporabi zvočnih in/ali video posnetkov v samem postopku, v katerem so vmešani mladoletni otroci. Prva reakcija vsakega odvetnika je, da posnetki niso uporabni, saj (običajno) nimamo soglasja za snemanje od vseh na posnetku. Na eni obravnavi je odvetnica nasprotne stranke celo trdila, da bi potreboval tudi soglasje za uporabo posnekta kot dokaza (???).A…

  Preberite več