Zgodba #11

Sem oče 8-letne hčere, ki je sicer v skrbništvu pri materi, z menoj pa naj bi hči po sodni odločbi imela stike. Stike je mati otroka vztrajno preprečevala od razhoda-ko je bil otrok star 1 leto do danes, ko je stara 8 let. Od razhoda-leta 2008 sem imel stike cca. 4 krat letno, ker se bivša ni držala sodne poravnave o stikih. Stiki so potekali v prisotnosti matere po cca. 1 uro in pod pogojem, da otroku kaj kupim, ker na stike, ki jih je določilo sodišče bivša ni pristala. Od julija 2011 do aprila 2012 je bivša omogočala zgolj vikend stike, brez kakršnih koli počitnic, praznikov saj je sodna poravnava narekovala stike med počitnicami po dogovoru med staršema, bivša pa ni pristala na nikakršen dogovor, ampak si je izmišljala nove in nove izgovore.

Junija 2012 je bivša vložila začasno odredbo za zmanjšanje stikov, vendar je s tem sebi dala avtogol: plačala je sodnega izvedenca dr. Pačnika, ki je v mnenju zapisal, da mati premalo pripravi otroka na stike, da je ona tista, ki dela konfikte v zvezi s stiki in indoktrinira otroka in da otrok očeta ne zavrača. Stike z otrokom so na Višjem sodišču maja 2013 določili v skladu s sodno prakso: vsak drugi vikend, vsak torek po 2 uri, počitnice in praznike pa natančno razdelili med oba starša, zaradi visokega konflikta med staršema oz. nepripravljenosti matere na kakršenkoli dogovor. Tako s

Za kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe je bila bivša 11. 12. 2013 pravnomočno obsojena na kazen 8 mesecev zapora s poskusno dobo 3 let in trenutno še na prestajanju pogojne kazni. Ker bivša ni sposobna omogočati stikov, je že po letu in pol od razglasitve sodbe, zopet začela preprečevati stike, čeprav ji grozi zaporna kazen. Od 4. 4. 2015 je zopet začela preprečevati stike. Junija 2015 je vložila Predlog za začasno odredbo, da bi se sama izognila zaporni kazni, v kateri je predlagala najprej stike pod nadzorom CSD-ja in kasneje 2 uri stikov na teden, češ da otrok zavrača očeta. Z 21. 7. je bil sprejet SKLEP Okrožnega sodišča: sprejeta začasna odredba s spodaj podpisano sodnico Marijo Snežno Novak, da imam za dobo 3 mesecev stike vsak ponedeljek po 1,5 uro pod nadzorom socialnih delavk CSD VIČ RUDNIK. Sodišče se je oprlo na mnenje CSD-ja, CSD pa na materine besede; pogojna obsodba matere glede preprečevanih stikov ni štela nič pri odločitvi o sprejemu začasne odredbe, niti moji argumenti.

Bivša je po 3 mesecih preprečevanja stikov (od 4.4. naprej)  vložila začasno odredbo za zmanjšanje stikov: predlagala je stike pod nadzorom na CSD-ju 2 uri tedensko, kar je absurd. V resnici se je želela izogniti zaporni kazni, ki ji grozi, saj bi se s spremembo stikov oprala krivde, češ da »otrok zavrača očeta/noče na stike«. Sam sem seznanil CSD z dejstvi, da mati preprečuje stike, vendar socialna delavka ga. Maksimović igra umazano igro in želi zaščititi starša, polnega kaznivih dejanj. Čeprav je stvar popolnoma jasna, saj je od aprila 2015 do julija 2015, ko je bila sprejeta začasna odredba -mati preprečevala vikend stike, (takrat sem šel po otroka na dom); stiki ob torkih pa so potekali, ker mati ni bila prisotna v šoli in nima vpliva na hčer. Poleg tega ni sposobna omogočati stikov, za razlog pa perverzno navaja hčerino zavračanje, v resnici pa otroka zlorablja, da laže namesto nje.

Oba sodna izvedenca, dr. Pačnik in mag. Trunkl, sta potrdila, da me otrok ne zavrača, ampak da je mama problem. To na CSD-ju dobro vedo, vendar se sprenevedajo. Problem imajo na dlani, pa ga nočejo videti. S predlogom stikov pod nadzorom na CSD-ju želi ga. Maksimović meni narediti konstrukt, ker se socialne delavke usklajeno z mamo zmenijo, kako odstraniti očeta iz otrokovega življenja. Ne gre se za otroka in njegove pravice, ampak za vojno proti moškim, otrok je zgolj orožje, ki ga imajo v rokah mame in socialne delavke. Bolno!

Mnenje CSD Vič Rudnik z dne 19.6.2015 ne upošteva nekaterih pomembnih okoliščin, zlasti, da bivša že od rojstva otroka preprečuje stike in si na vse načine prizadeva, da se stiki ne bi izvajali, s tem pa povzroča stisko pri otroku, ki si želi na stike, vendar ji mati tega ne dovoli. Mnenje CSD-ja niti z besedo ne omenja dejstva, da je bila mati pravnomočno obsojena zaradi storitve kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe. Strokovna delavka ga. Maksimović predpostavlja, da je razlog za odklanjanje stikov na strani očeta, čeprav za kaj takega ni nobene podlage, še posebej ne iz izvedenskih mnenj dr. Pačnika in g. Trunkla. Zadnje mnenje g. Trunkla govori o tem, da je mati otroka do očeta otroka pretirano rivalitetno nastrojena in posledično nezaupljiva, kar prenaša tudi na otroka. Do očeta svojega otroka izkazuje pretežno negativna čustva strahu, užaljenosti, razočaranja in pri njem ne najde ene pozitivne lastnosti. Nezanemarljivo ni niti, da je hči izvedencu potožila, da ji mamica ni dovolila, da gre k očiju. Navedenih dejstev CSD niti z besedo ne omenja, kar je dokaz, da je nestrokovno, zato se sodišče na takšno mnenje ne bi smelo opreti. CSD Vič dela pristransko, nevestno in samovoljno in absolutno ne v korist mld. Sare.

Nesprejemljivo, da se je sodnica Marija Snežna Novak odločila za neformalni pogovor z otrokom, saj sem jo na naroku 10.7. opozoril, da bo otroka predlagateljica indoktrinirala pred razgovorom. Na to je sodnica ga. Snežna Novak odgovorila, da je ne zanima oz. ne more vedeti, kaj je v ozadju. Po evropskih in mednarodnih konvecijah o pravicah otrok, so z zasliševanjem otroka kršene otrokove pravice in gre za zlorabo otroka.

Navsezadnje se je tekom stikov pod nadzorom od 24.8.2015 do 23.11.2015 izkazalo, da bivša izvaja psihične pritiske nad otrokom, da poskuša zopet preprečevati stike oz. izigrati Sklep Okrožnega sodišča z dne 21.7.2015 in krši pravila CSD Vič Rudnik, ki jih je tudi sama podpisala.

Tudi CSD Vič Rudnik v poročilu z dne 28.10.2015 o stikih pod nadzorom napiše, da se je predlagatelj držal pravil CSD-ja in da ima ustrezen odnos s hčerjo. »Tudi v težjih čustvenih situacijah je oče ohranil mirnost in s svojimi besedami ali ravnanji ni večal stiske otroka.« Hči je bila na stikih vesela, razigrana in ni kazala negativnih čustev do očeta. Nasprotno je mamina priprava na stik neustrezna saj se s hčerjo o stikih z očetom ne pogovarja, ne spodbuja k stiku, ne zna povedati, kako jo je v preteklosti spodbujala na stik, ne zanima je, kako se je hči imela na stiku, niti kako se je oče obnašal do hčerke. »Mati je hčeri dajala dvojna sporočila glede stikov, saj je z besedami rekla hčeri naj gre na stik, vendar je bil njen ton glasu in način odrezav, ni preverjala hčerinega počutja, hčer je vlekla v sobo, povzdigovala glas in jo strašila, da jo bo pustila tu. Osredotočena je bila le na prepričevanje strokovnih delavk (in drugih-klicanje policije), da je izpolnila svoj del in tako pred otrokovimi potrebami v ospredje postavljala svoje potrebe, da se izogne kaznovanju.«

Sicer pa je tudi sam CSD kršil pravila stikov pod nadzorom: 14.9. sta strokovni delavki materi dovolili, da je bila prisotna na stiku-sedela je pred odprtimi vrati sobe, kjer sem imel stik s hčerjo. 19.10. je na stike poleg matere prišel tudi njen partner in oba sta vpila češ, ali strokovne dalavke ne vidijo, da otrok noče iti na stik, grozila, da bosta poklicala policijo, če takoj ne zapišejo zapisnika…

Najbolj sporno je, da je v končnem mnenju za sodišče, »strokovne delavka« Odiseja Maksimović mamine zlorabe na stikih zelo omilila in načrtno prikrila: nikjer ne piše, da takšna priprava na stik vsebuje elemente psihičnega nasilja (kar so sicer zapisale v poročilih o stikih), da mati otroka zastrašuje s sodnimi spisi (da jo hoče oči dati v rejo, in s tem opraviči neizveden stik in očrni očeta v otrokovih očeh), da mati otroka indoktrinira (oči ima zelene zobe, smrdi…, zato nočem na stik)…

Od obravnave na družinskem sodišču decembra 2015 naprej imam na novo določene stike s hčerjo, vendar je veliko vprašanje, kdaj bo bivša spet začela s preprečevanjem stikov. Trenutno trepeta, ker mi s stiki pod nadzorom ni uspela naprtiti, da me »otrok zavrača«, kot trdi že vsa leta in ker bo ovadba zaradi kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe na tožilstvu kmalu romala na sodišče. Imajo več kot preveč dokazov, da gre za ponovno preprečevanje stikov in bi bivša morala v zapor, vendar je mati 3 otrok, poleg moje hčere ima še 1-letnega in komaj 2 meseca starega otroka. Uboga revica!

Največji problem pri delu CSD-jev vidim v njihovi pristranskosti, diskriminatornosti: mamo obravnavajo kot boginjo, očeta pa hočejo uničiti, izničiti… podajam primer nevestnega dela »strokovne delavke IRENE ŽAGAR:

Vsa ta leta (od 2008-2013) je svetovalka Irena Žagar delala pristransko, ščitila materina kazniva dejanja in s tem naredila ogromno škode otroku in meni-očetu, ker se stiki niso izvajali v skladu s sodno odločbo. Žagarjeva je delala nevestno, nestrokovno in pristransko: prirejala je zapisnike, z napačnimi podatki brez preverjanj zavaja institucije (verjame materi na besedo), piše zapisnike, poročila, mnenja za materine interese in v  njeno korist, in ne v korist otroka ampak v škodo otroka. Najbolj sporno pri delu Žagarjeve pa je to, da bi po uradni dolžnosti morala ukrepati ob prijavi nasilja, vendar tega ni storila, da bi zaščitila mater, pač pa je zapisala, da je v največjo korist otroka, da ostane v skrbništvu pri materi.

Žagarjeva pomaga materi pri izigravanju sodne odločbe o stikih, pomaga ji opravičevati preprečevane stike z raznimi konstrukti in zarotami. Svetovalka deluje nestrokovno. Meni kot očetu je svetovalka Irena Žagar  predlagala varno sobo – že v letu 2011), kjer bi mati pripeljala otroka in bila prisotna pri izvedbi stika na centru, svetovalka pa bi opazovala navezanost med otrokom in očetom. Kolikor vem, lahko varno sobo predlaga le sodišče iz utemeljenih razlogov, jaz pa nimam kaznivih dejanj. V primeru materinega predloga ima CSD ogromno pristojnosti, nasprotno je v primeru, če oče kaj predlaga.

V Poročilu policiji leta 2009 je Žagarjeva omenjala nepreverjene, že zdavnaj (že 2 leti nazaj) zavržene ovadbe, da bi opravičila mater, ki ni dovolila stikov. Naklepna ovadba spolne zlorabe (podana decembra 2007) je bila zavržena že na policiji, ovadba nasilništva pa z dnem aprila 2008 v sklepu o zavrženju s strani Okrožnega državnega tožilstva.

Ob dvigu dokumentacije na CSD VIČ-RUDNIK sem našla sporen dokument: pričanje prejšnje stanodajalke o zanemarjanju, grdem ravnanju in verbalnem nasilju nad otrokom s strani matere. V spisu nisem zasledila, kako je ga. Žagar ob tem ukrepala: niti ni sklicala kriznega sestanka, niti obvestila policije; pač pa je navedbe ge. preverila direktno iz prve roke: Domnevno storilko- mamo otroka je povabila na razgovor na CSD, ki je zanikala  nasilje in ostalo je pri tem.

Še več: brez trohice slabe vesti je Žagarjeva v Poročilu in mnenju za predodelitev zapisala, da je v otrokovo največjo korist, da še naprej ostane v skrbništvu pri materi. Niti z besedico ni omenila surovega ravnanja in zanemarjanja otroka (kljub temu da je bila to že druga prijava nasilja), pač pa je bila mnenja, da mati primerno skrbi za otroka. Kljub temu da je bila Žagarjeva seznanjena z dejstvi, da mati že štiri leta zlorablja otroka za maščevanje očetu, s preprečevanimi stiki in z mnenjem sodnega izvedenca dr. Toneta Pačnika, ki je posredno potrdil indoktrinacijo matere in da otrok ne odklanja očeta in s pričanjem ge. stanodajalke o grdem ravnanju nad otrokom; je podala mnenje, da je v otrokovo največjo korist, da še naprej ostane pri materi. Pristransko oz. zelo olepševalno je opisala tudi materino stanovanje, v resnici pa živi v majhnih in slabih bivalnih pogojih v leseni hišici cca. 20 m2.

Da je mati nasilna do otroka, je policija preiskovala že jeseni 2011. Hči sama je že v jeseni 2011 meni in ženi povedala, da jo mati tepe/telesno kaznuje, kar sva prijavila na CSD Vič-Rudnik. Mati otroka si je izmislila različne obtožbe o očetu, nakar je socialna delavka ga. Žagar v poročilu policiji mater zaščitila, kot da gre za obojestransko obtoževanje med staršema in da gre verjetno za sugestivna vprašanja otroku. Z otrokom se o nasilju ni nihče pogovoril.

Izvedensko mnenje sodnega izvedenca sem 28.11.2012 dal svetovalki Ireni Žagar, ki pa ga v Poročilo policiji 21.1.2013 ni priložila, niti ni omenila ugotovitev sodnega izvedenca dr. Pačnika: recimo da otrok ne zavrača očeta, pač pa bi bili neracionalni razlogi za zavračanje stikov lahko posledica materine indoktrinacije in da ni razlogov da oče ne bi imel stikov v skladu s sodno prakso; pač pa je kot edino mnenje izpostavila mnenje matere, da »da se otrok upira in ne želi k očetu na stik«, podano na  zapisnik. Moje izjave na zapisnik, da mi mati otroka preprečuje stike s hčerjo, pa ni priložila.

Žagarjeva je tudi izigrala moj predlog Zagovornika-glas otroka, češ da bi bila to še dodatna psihična obremenitev za otroka. Žagarjeva stori vse, da opraviči dejanja matere, vse njene lažne izjave uporablja kot dokaze, ki jih posreduje drugim institucijam. Materi svetuje in pomaga delati konstrukte in zarote proti meni.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Share this post

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja