Centri za socialno delo

Centri za socialno delo (CSD) so tisti državni organ, ki naj bi pomagal pri urejanju družinskih razmerij, finančnih vprašanj, pomoči, … CSD spada pod Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Načeloma imajo krajevno prisotnost glede na otroka – torej je pristojen CSD v kraju/občini kjer prebiva skrbnik otroka.

Včasih so imeli CSD skoraj božji status saj so sami odločali, nadzorovali in evalvirali otrokove najboljše interese. Po noveli DZ v letu 2009 pa so CSD-jem odvzeli precej pristojnosti ter danes le predlagajo, dajejo mnenja ter operativno vodijo določene aktivnost v pravdnem postopku (recimo obvezen pogovor pred določitvijo stika).

Prispevki

Predhodno svetovanje na CSD

Dejansko morajo starši (tako zakonci kot tudi zunajzakonski partnerji, ki imajo mladoletne otroke) v skladu z novim Družinskim zakonikom... Read More