Obvezno snemanje obravnav za skrbništvo, stike in preživnino

Moderna tehnologija le počasi prihaja v sodne dvorane. Oziroma bolje – počasi prihaja v sodno prakso, saj dvorane opremljene s popolno snemalno opremo gledamo že vrsto let. Ne razumem, zakaj več sodnikov obravnav ne snema. Sedanji način zaslišančevega podajanja izjav, ki jih nato sodnik povzame na zapisnik, je sploh v družinskih postopkih daleč od optimalnega.

Najhuje je, ker podaljša postopek. Ocenil bi, da gre za povzemanje in komentiranje, včasih za pravo prepričevanje “kdo je kaj rekel” med petino in tretjino časa obravnave. Snemanje in kasnejši prepis bi ta čas odpravil.

Dodatno povzemanje prekine dinamiko zaslišanja. Postavljanje vprašanj pri snemanju je tekoče, brez prekinitev. Ni ponavljanja in popravljanja svojih izjav na zapisniku. Ve se kdaj in kaj je kdo rekel.

Boljša dinamika in prihranek časa pa bi omogočilo več časa za soočenje prič ter kvalitetnejši uvid v dejansko situacijo in stanje obeh strank.

Zadnji efekt snemanja obravnav pa so bistveno boljši zapisniki. Često se zgodi, da zapisnik ne povzame določene izjave. Še posebaj, če je bila izmenjava med pričo, nasprotnim udeležencem, odvetnikoma in sodnikom živahnejša. Tam, v ihti besednega dvoboja, hitro uide kak stavek, ki bi pravilno zajet lahko pokazal drugačno sliko, kot jo želi prikazati kdo od udeležencev.

Menim, da bi država morala posebno skrb pokazati najbolj občutljivemu postopku – postopku pri katerem se odloča o prihodnosti otrok in te postopke narediti učinkovitejše in verodostojnejše. Zatorej pozivam vodje sodišč in sodnike, da družinske obravnave kjer so vpleteni mladoletni otroci snemajo.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *