Spremljava

Svojim članom pomagamo prečkati CSD-jev ali policijski labirint in jih spremljamo na pomembnejših sestankih tam. Poznavajoč postopke, pravice in obveznosti vpletenih lahko kot glas mirnosti in razuma bistveno pripomoremo k hitrejšim rešitvam zapletov. S članom se bomo pred obiskom pogovorili, razčistili danosti in možnosti ter definirali cilji, ki se jih da doseči.

Nekaj kratkih napotkov pred vstopom v CSD

Vsem staršem, ki se odpravljajo v CSD, polagamo na srce naj bodo zmerni in pripravljeni na sklepanje kompromisov. Srečanje tam ni usmerjeno v preteklost in razčiščevanje medosebnih zamer, tam je pomembno doseči dogovor, ki bo prav res v korist otrok. V primerih, kjer si oba starša to res želita in res zmoreta absolutno zagovarjamo deljeno oziroma skupno starševstvo, kjer noben od staršev ni favoriziran in imajo otroci obeh staršev na voljo največ pozornosti, časa, ljubezni, posvečenega skrbstva. Nemalokrat se starša v takem primeru znajdeta v položaju pretiravanja z ugodnostmi, kar otroci radi s pridom izkoriščajo – če sta se starša sposobna dogovoriti za tako visoko obliko skrbi za otroke, naj tudi v prihodnje komunicirata na način, da bo otrok deležen odraščanja v razumnih finančnih merah. To pomeni vzdrževanje zvezi z npr. elektronsko pošto, pravočasnim medsebojnim obveščanjem, brez nepotrebnih, dvoumnih ali zbadljivih komentarjev.

Vsaka informacija gre po uradni dolžnosti in po uradni poti v zapisnik CSD, ta pa naprej v spis sodišča. Zato ne gre obiskov CSD jemati zlahka kot nekaj odvečnega in nepotrebnega, ampak kot nujen korak za vse starše z mladoletnimi otroci, osebami s posebnimi potrebami in drugimi družinskimi člani, kot jih opredeljuje zakonodaja. Vsakdo, ki se udeleži srečanj v CSD se mora zavedati, da tam poteka pogovor za dogovor, ki ga je nujno kot kompromis doreči, na sodiščih je za to običajno prepozno. Sodišča mnenja CSD namreč upoštevajo kot podlago za odločitev, če pa nameravate sodišče uporabiti za nov, drugačen dogovor, pa se morate pripraviti na dolgotrajen in drag postopek. Zato izrabite pristojnost in moč CSD za sklenitev dobrega dogovora, ki bo otrokom v korist, odraslim pa mirna pot v novo življenje. Vedeti morate, da zgolj zapiski uslužbenk in uslužbencev v CSD niso javen ali uraden dokument – bodite pozorni, da besede vašega pogovora na CSD ne postanejo uraden dokument brez vaše privolitve.    

Predhodno svetovanje na CSD

Predhodno svetovanje je začetno dejanje te odisejade. Najkoristnejše je, če oče že v tej fazi dobi pomoč. Na žalost pa običajno očetje do zadnjega upamo na najboljše in navadno za pomoč zaprosimo prepozno.

Po sklenjenem dogovoru o izvajanju starševskih dolžnosti

V primerih, ko starša v CSD ne zmoreta skleniti obema zadovoljivega dogovora, bosta napotena na sodišče, najprej pa na mediacijo. Mediacija je zadnji poiskus, ki je staršema še na voljo za pogajanje brez dolgotrajnega sodnega postopka. Mediacija lahko traja kot enkraten dogodek, lahko pa jo še nekajkrat ponovita, če mediator/ka v temu vidi pravi način in pravo pot. Če tudi ta pot ne bi bila uspešna, se za vaju začenja – žal – naporna pot. Ta pot v Sloveniji povprečno traja dolgih sedem let. Sedem let, ko mora sodišče temeljem vseh obtožb, mnenj izvedencev, izjavam prič, sestankovanjem z odvetniškimi pisarnami, plačili njihovih računov in taks priti do zaključka zadeve. Trajanje teh postopkov, v katerih nemalokrat oba starša hranita ta požar z zamerami in slabimi spomini je naše glavno gonilo, da bi ločitvene postopke zaključili v devetih mesecih. V času, kot traja od spočetja do rojstva otroka. Konca vaše zveze se lotite umirjeno, z vizijo prihodnosti in ne nasedajte morebitnim provokacijam.

Vsak od staršev mora vedeti, da dogovor o dodelitvi otrok, načinu vzgoje in preživljanju starši sklenejo v okoliščinah, ki so veljale ob podpisu. Vendar pa se v življenju zgodi marsikaj, kar vpliva na izvajanje dogovora – izguba zdravja, izguba službe, finančne težave, vzpostavitev nove družine, selitev v drug kraj, neprimerno vedenje staršev, idr. Če lahko v takšnih primerih upravičeno menite, da je potrebno veljaven dogovor spremeniti, imate vsakič z utemeljitvijo to pravico predlagati spremeniti vsebino dogovora, kar imenujemo predlog sodišču za predodelitev otrok ali obveznosti. O možnostih za spremembo se lahko posvetujete z DOS, zagotovo pa s CSD, ki bo v vaši pobudi iskal prednosti za otroke.

NI dopustno na otroka vplivati negativno. To je v resnici grdo. Zelo grdo. Otroci niso krivi za razpad zveze, to je v domeni odraslih, ki svojih bolečin, nemalokrat pa tudi sovraštva ne smejo preslikati na otroke. To zavračamo in obravnavamo kot gnusno, saj je odtujevanje otrok od staršev in psihološko nasilje nad otroci neprimerno, je tudi eden od razlogov za porast stisk med otroci. Oni pa morajo za svojo rast vendar imeti dostop in stik z obema staršema; vemo, da je včasih hudo in morda tudi prenaporno, a stike izvajajte v smislu koristi za otroke.

Starši moramo vzpodbujati stike z drugim staršem, s starimi starši, družino in prijatelji. Zaključek zveze ne bi smel biti zaključek stikov z ljudmi, ki sooblikujejo otroke, ampak le zrelost ljudi lahko in mora pomagati pri odločitvah, ki so za otroke najboljši.

Po naših izkušnjah se oba kaj kmalu dogovorita za delitev premoženja, saj to opredeljuje zakonodaja. Ta pa ne more zajeti vseh otrok in vseh staršev po enotnem pravilo. Otroci nimajo parcelnih identifikatorjev, številke šasije, označb tujih valut. Otroci imajo dušice in odgovornost obeh staršev in starih staršev je, da dušice tudi po razvezi ostanejo nepoškodovane, vesele in ljubljene. Zato napotek vsem staršem – bodite ciljno orientirani s ciljem: dogovoriti zaključek zveze, ki bo v korist otrok in v korist vaše prihodnosti. 

Starši ste že odrasli, rane se zacelijo, bolečine minejo, preživeli boste z znanji in izkušnjami. Prišel bo čas, da zaživite na novo, to najlaže storite z nadzorom vašega ega. Staršem polagamo na srce – končan partnerski odnos ni enako kot starševski odnos, ki ga živimo vse naše življenje. Ko partnerstva že dolgo ni več, ste še vedno starši in vaši otroci vas imajo radi – neobremenjene, vesele, srečne, zadovoljne, ambiciozne. Kot taki imate čudovite možnosti za vstop v vaše novo razmerje, kjer bodite zazrti v prihodnost in nove cilje. 

Pogoji

Društvo očetov Slovenije si pridržuje diskrecijsko pravico zavrniti sodelovanje v postopkih ljudem, za katere obstaja utemeljen sum ali dvom v njihovo integriteto ali primernost, za takšno odločitev pa DOS ni dolžan dajati pojasnil.

Društvo očetov Slovenije v svojim članom ponuja raznovrstne podporne dejavnosti in za nekatere izmed njih zaračunava svoje delo. Članom s plačano članarino za tekoče leto DOS ponuja naslednje storitve ( navedene cene so izražene v € in ne vsebujejo DDV ):

  • Pregled dokumentov in spremljava na območno enoto CSD:………………………………….€49,00
  • Spremljava člana na Policijo, mediacijo, v odvetniško pisarno:………………………………..€49,00
  • Pregled dokumentov in svetovanje v zahtevnih primerih:…………………..po oceni pos. primera
  • Pregled dokumentov in svetovanje v zelo zahtevnih zadevah: …………po oceni pos. primera

V primerih, ko bi bilo potrebno za kakovostno strokovno  svetovanje vključiti verificirane strokovnjake na področjih, ki zadevajo ločitvene postopke, za izdelavo mnenj, storitve tolmačev ali cenitve, naročimo po predhodnem dogovoru z naročnikom.

Vsi navedeni zneski morajo biti nakazani vnaprej na transakcijski račun DOS vsaj tri dni pred predvidenim dogodkom.

Pred spremljavo mora član izpolniti in podpisati sledečo izjavo o soglasju, saj drugače ne moremo pristopiti k državnemu organu

Izjava-DOS-Spremljava