Predhodno svetovanje na CSD

Dejansko morajo starši (tako zakonci kot tudi zunajzakonski partnerji, ki imajo mladoletne otroke) v skladu z novim Družinskim zakonikom pred vložitvijo predloga za uvedbo postopka za varstvo in vzgojo, glede preživljanja in ureditve stikov pri pristojnem sodišču (torej za kakršnokoli določitev ali spremembo), na centru za socialno delo udeležiti t.i. predhodnega svetovanja.

Za predhodno svetovanje zaprosi katerikoli od staršev – običajno tisti, ki želi spremeniti režim stikov, preživnine ali drugo. Izpolnite formular in ga oddajte na CSD. V roku približno 30 dni vaju bo oba CSD poklical na razgovor. Zelo verjetno ločeno, najprej mati, potem oče.

Predhodnega svetovanja se udeležita starša, preden sodišču predlagata naj odloči o varstvi in vzgoji otroka, o njegovem preživljanju in o stikih z njima ali z drugimi osebami ali o vprašanju izvajanja starševske skrbi. Predhodnega svetovanja se ne udeležita, če je eden od staršev nerazsoden ali živi v tujini, je pogrešan ali neznanega prebivališča. Namen predhodnega svetovanja je starša opozoriti na varstvo koristi otoka pri urejanju razmerij z otrokom, na dober vpliv sporazumnega urejanja teh razmerij in z možnostjo mediacije.

Vsak od vaju bo povedal kakšne so njegove predstave o skrbništvu in stikih ter preživnini – tri najpomembnejša vprašanja. Če se sama nista sporazumela, naj bi jima pri sklenitvi sporazuma pomagal strokovni delavec. V primeru hujših nesoglasij vama lahko dodelijo različna strokovna sodelavca. Dosedanje izkušnje kažejo, da je njegova zmožnost vpliva praktično nična ter da se običjano preneha pri pozivih na razum in sodelovanje v korist otroka. Koliko to pomaga pri materi, ki se je odločila da oče otroka ne bo videl, ker ni njej _____________________ (vpišite sami) – je jasno.

Predhodno svetovanje poteka osebno in brez pooblaščencev (odvetnikov, mater, tet, …).

O svetovanju se naredi zapisnik. Če se starša na CSD pogovarjata ločeno se pripravita dva ločena zapisnika obeh pogovorov, mnenje za sodišče pa potem pripravi CSD s povzetkom teh dveh pogovorov in lastnim mnenjem. Tipično CSD tako mnenje izdela 7-14 dni po zadnjem pogovoru in ga pošlje obema strankama in sodišču.

V primeru, da strokovni delavec oceni, da sporazum ni v skladu s koristjo otroka, s svojo oceno seznani starša in izdela mnenje za sodišče.

Šele ko je predhodno svetovanje opravljeno, se lahko začne postopek na sodišču.

PREDHODNO-SVETOVANJE-informativni-izvlecek

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *