Okvirni program dela 2021-2022

Vzpostaviti Izvršno pisarno

 • Vzpostaviti računvoodenje, baze, drugo infrastrutkuro
 • Pogodba administratorka
 • Statut, logo, …
 • DŠ, TRR, …
 • Nakazila  in donacije

Aktivnosti za člane (wishlist)

 • Spremstvo očetom na CSD, stike, sodišče, itd
 • Plačljiv telefon za nasvete očetom izkušenega člana. Predlagali bi zaposlitev preko pogodbe za nekaj ur tedensko enega člana.
 • Organizacija predavanj, delavnic.
 • Sestava člankov za revije
 • Izvedba anket/razsikav o stanju očetov.
 • Poiskat motiviranega pravnega zastopnika (ali več) za pomoč očetom

Članstvo

 • Vzpostaviti evidenco članstva
 • Aktivirati članstvo (tudi z SMS-i)
 • Urediti plačevanje članarine, prijavne postopke, …
 • Določit regijske vodje, ki skrbijo za redne sestanke članstva.
 • Določitev po dva člana za vodenje skupin na področjih: zakonodaje,  PR-preventivo, pomoč članom, določit tehnične službe (računovodstvo, internet), administratorja spletnih strani in socialnih omrežij.Letni in 5-letni načrt ciljev/aktivnosti/financ

Spletna stran, socialna omrežja

 • Predelati spletno stran!!!!
 • Administrator uredi forum le za člane, ki so plačali članarino.
 • Narediti video, kako uporabljati forum.
 • Posodobiti spletno stran . Tudi v smislu enostavnega objavljanja novic .
 • Odpreti Twitter, morda Facebook, Youtube (!) in druga socialna omrežja, ki vsa vodijo uporabnike na spletno stran.
 • Napisati kaj dobijo člani s članstvom in članarino.

Registracija društva v javnem interesu

 • Priprava potrebne dokumentacije.
 • Pridobitev donacij vodstvenega kadra z emailom.
 • Pridobitev sredstev z javnih natečajev, dohodnin fizičnih in DDPO pravnih oseb

Zakonodajne spremembe

 • Naresti landing page in podpage s predlogi
 • Poenotiti s peticije z drugimi organizacijami DOOR
 • Najti simpatizerje med poslanci
 • Spraviti spremembe v zakonodajni postopek: kazenski zakonik – krivo pričanje, uvedba forenzičnih izvedencev, standardizacija preživnin, ustavna presoja (Leon?), kakšna skupinska tožba (?), uporaba video in avdio posnetkov za procesna dejanja in kot dokazni material.
 • Vstop v svetovalne skupine na ministrstvu.

PR

 • Kick-off demonstracija (očetje s praznimi otroškimi vozički pred CSD)
 • Kick-off tiskovna konferenca – opzoriti na problem ženskega nasilja med COVID, težave očetov pri stikih z otroci/…
 • Članki v ženskih revijah – awareness o motnji osebnosti, nasilje
 • Imenovati tiskovnega predstavnika

Sodelovanja

 • Mednarodno sodelovanje PEF, …
 • Poiskati druge organizacije, ki bi podprle naša zavzemanja ali imajo skladne interese.
 • Ženske organizacije
 • Sodelovanje s politiko, zakonodajalcem

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Share this post

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja