Obvezno snemanje obravnav za skrbništvo, stike in preživnino

Zakaj?

Moderna tehnologija le počasi prihaja v sodne dvorane. Oziroma bolje – počasi prihaja v sodno prakso, saj gledamo dvorane opremljene s popolno snemalno opremo, a običajno neuporabljene, že vrsto let. Sedanji način zaslišančevega podajanja izjav, ki jih nato sodnik povzame na zapisnik, je sploh v družinskih postopkih daleč od optimalnega.

Najhuje je, ker podaljša samo obravnavo. Ocenimo lahko, da gre za povzemanje in komentiranje (pogosto celo za prepričevanje “kdo je kaj rekel”) med petino in tretjino časa obravnave. Snemanje in kasnejši prepis bi ta čas odpravil.

Dodatno povzemanje prekine dinamiko zaslišanja. Postavljanje vprašanj pri snemanju je tekoče, brez prekinitev. Ni ponavljanja in popravljanja svojih izjav na zapisniku. Ve se kdaj in kaj je kdo rekel. Boljša dinamika in prihranek časa pa bi omogočilo več časa za soočenje prič ter kvalitetnejši uvid v dejansko situacijo in stanje obeh strank.

Zadnji efekt snemanja obravnav pa so bistveno boljši zapisniki. Često se zgodi, da zapisnik ne povzame določene izjave. Še posebaj, če je bila izmenjava med pričo, nasprotnim udeležencem, odvetnikoma in sodnikom živahnejša. Tam, v ihti besednega dvoboja, hitro uide kak stavek, ki bi pravilno zajet lahko pokazal drugačno sliko, kot jo želi prikazati kdo od udeležencev.

Predlog:

Menimo, da bi država morala posebno skrb pokazati najbolj občutljivemu postopku – postopku pri katerem se odloča o prihodnosti otrok in te postopke narediti učinkovitejše in verodostojnejše. Zatorej pozivamo vodje sodišč in sodnike, da družinske obravnave kjer so vpleteni mladoletni otroci brez izjeme snema. Posnetki naj se hranijo najmanj 5 let, tako da so uporabni tudi v morebitnih sledečih postopkiv (reevaluacija stikov in skrbništva npr.)

Takojšen protiargument predlogu je verjetno pomanjkanje kadra za prepisovanje zvočnih posnetkov – sodnih zapisnikaric – kar pa ne zdrži logike. Taista strojepiska namreč več ur sedi v razpravni dvorani in čaka na sodnico da povzame. Snemanje in kasnejše pretipkavanje posnetkov – sploh še, ker bo speach2text kmalu prevzela računalnik z umetno inteligenco – je bistveno bolj produktivno s stališča porabe časa.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Share this post

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja