Pregled objav po času

 • ISTANBULSKA KONVENCIJA

  GLASOVANJE O SPREJETJU V EU PARLAMENTU UVOD – EU kot celota želi pristopiti k Istanbulski konvenciji– Ta proces je neodvisen od domače ratifikacije– Pristop na ravni EU je dvojen:o v celoti v pristojnosti evropskih institucijo v izključni pristojnosti EU in v pristojnosti držav članic§ To je tisto, kar bo v prvi vrsti vplivalo na države […]

  Preberite več

 • Ovadba Društva DNK zaradi netenja nestrpnosti

  Dovolj je… Naše društvo se je skupaj z Društvom DOOR odločilo, da slovenski očetje in družba nasploh ne moremo še naprej tolerirati tako enostransko mazaških kampanj in sporočil javnosti, kot so bila zadnja “Znamenja“. Da bi jasno zarisali črto smo žal prisiljeni poseči po pravnih sredstvih, saj naši pozivi k opravičilu niso prinesli bistvenih rezultatov, […]

  Preberite več

 • Razmišljanje ob reakciji ženskih organizacij na kampanjo “Znamenja”

  V Društvu očetov Slovenije (www.ocetje.si) nas žalosti reakcija in vedenje ženskih organizacij Društva za nasilno komunikacijo, SOS Telefona ter Ženske svetovalnice. Kljub obližu na najbolj spornem plakatu, ki naj prekrije »očetovo znamenje«, je nemogoče zanikati ton oglasne kampanje, v kateri so kot izključni vršilec družinskega nasilja izpostavljeni moški (bodisi kot očetje, partnerji ali skrbniki starejših). […]

  Preberite več

 • Obravnava otrok v kazenskem postopku bo zanje odslej bolj prijazna

  STA Novice Ljubljana, 24. aprila (STA) – Po zakonu o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, ki je začel veljati danes, bodo otroci, udeleženi v kazenskem postopku kot žrtve, priče ali storilci kaznivih dejanj, obravnavani celostno. Zaslišanje bo samo eno, tako da jim ne bo treba večkrat obnavljati […]

  Preberite več

 • Javna seja UO 25.4.21 – Figovec

  V Društvu očetov Slovenije si prizadevamo vrniti otrokom očete in slednjim pomagati izvrševati svoje poslanstvo po razpadu partnerske zveze. Danes, 25.aprila je svetovni dan osveščanja o starševski odtujenosti – pojavu ko en starš hujska otroka proti drugemu. Hujši in dolgotrajnejši kot so spori med roditeljema, večje so psihološke posledice na otrocih. Zato se nam je […]

  Preberite več

 • Opravičilo Ženske svetovalnice, ne-opravičilo DNK in nič od SOS

  Zanimivo je spremljati odziv ženskih organizacij, ki so naročnik kampanje Znamenja Ženska svetovalnica V Društvu očetov moramo izpostaviti reakcijo Ženske svetovalnice kot primer zrelega in iskrenega odnosa do dela in napak. Že v četrtek, 22.4.21 smo zvečer prejeli klic Lucije Užmah, vodje Ženske svetovalnice, kjer je bil prvi stavek “Nismo bile pozorne, se oproščamo”. V […]

  Preberite več

 • Privedba na izvedensko analizo

  Zakaj? V kolikor se en od staršev izogiba izvedenski analizi (npr. test očetovstva, toksikološki in psihološki test, …) se običajno opravičuje, dokler sodišče tega ne spregleda. Ko sodišče preneha opravičevati, je naslednji ukrep izrek denarne kazni zaradi nespoštovanja odredbe sodišča. Sodišče nima zakonske možnosti odrediti privedbo posameznika, ki se izvedenski analizi izogiba, kar je slabost […]

  Preberite več

 • Liberalizacija testiranja očetovstva

  Zakaj? Sodišča običajno pri testu očetovstva za izvedenca postavijo Institut za sodno medicino v Ljubljani. Institut teste očetovstva opravlja enkrat mesečno. Po postavitvi in plačilu izvedenca (glej prejšnjo točko) enkrat mesečno (običajno v prvem tednu meseca) vabijo stranke za pregled naslednji mesec. Če sodišče odpošlje zahtevek po npr. 12 v mesecu, boste vabljeni šele naslednji […]

  Preberite več

 • Vpeljava centralnega registra izvršb

  Zakaj? V izvršnem postopku upnik navadno predlaga več načinov poplačila (izvršilnih naslovov): iz vseh TRR dolžnika, z zarubljenjem dela plače, … Sodišče na vsakega od izvršilnih naslovov pošlje nalog za zarubljenje celotnega zneska. Vsak izvršilni naslov (banka, delodajalec, rubežnik, …) rubi do zneska na odločbi in sporoča sodišču zarubljen znesek (pogosto šele takrat, ko je […]

  Preberite več

 • Avtomatska založitev predujma za izvedence

  Zakaj? Na predlog ene od strank ali sodišča samega se sodnik lahko odloči za postavitev izvedenca. V tem primeru bo pozvalo starša k vplačilu varščine v roku enega meseca. V kolikor kateri od staršev ne plača predujma, ga sodišče v roku 7-14 dni ponovno pozove (s 30 dnevnim rokom) ter obvesti tudi nasprotno stranko, ki […]

  Preberite več

 • Psihiatrični izvedenci za otroke šele po analizi odraslih

  Zakaj? Ena največjih težav slovenskih družinskih sodišč danes je kronično pomanjkanje izvedencev za otroško psihologijo. Privzet način delovanja sodišč je, da v primerih za dodelitev in predodelitev močan poudarek daje na stran otrokovih želja, kar pa je vprašljive vrednosti (kako lahko npr. 5 letni otrok razume kaj je bolje zanj: brezmejno razvajanje s sladkarijami pri […]

  Preberite več

 • Skrajšanje roka za obvezno posvetovanje na CSD

  Zakaj? Ob nastopu spora je obvezen zakonski prvi korak posvet na CSD-ju. Po prejemu naznanila enega od staršev bo CSD povabil oba na pogovor. Najprej bo vabljen na pogovor naznanitelj, običajno z enomesečnim rokom. Po opravljen pogovoru bo vabljen še drugi starš, ponovno z enomesečnim rokom, da se izjasni glede navedb prvega. Potem ko sta […]

  Preberite več

 • Anketa: Dodelitev otrok v varstvo, vzgojo in preživljanje očetu

  Prosimo, vzemite si 5 minut časa in izpolnite anketo o dodelitvi otrok v varstvo, vzgojo in preživljanje očetu. Podatki bodo pomagali pri doktorskem delu ter so zelo dobrodšli pri delu društva.

  Preberite več