Avtomatska založitev predujma za izvedence

Zakaj?

Na predlog ene od strank ali sodišča samega se sodnik lahko odloči za postavitev izvedenca. V tem primeru bo pozvalo starša k vplačilu varščine v roku enega meseca. V kolikor kateri od staršev ne plača predujma, ga sodišče v roku 7-14 dni ponovno pozove (s 30 dnevnim rokom) ter obvesti tudi nasprotno stranko, ki lahko založi predujem tudi za nasprotno stranko. V kolikor tudi v tem roku predujem ni plačan, bo sodišče v roku XX dni …..

Predlog

Spremeni se postopek zalaganja predujma: sodnik postavi izvedenca, ki nemudoma začne z delom ter pozove obe stranki k plačilu predujma. Proces se začne, izvedenec pošlje račun sodišču – država je varen plačnik, temelj plačila pa nalog za postavitev izvedenca. Sodišče račun poravna, država pa nastale stroške bodisi poračuna s plačanim predujmom ali ga izterja od dolžnika.
S tem skrajšamo rok za začetek izvedenskega procesa iz 45 do 180 dni na 0 dni. Stranski učinek je bistveno zmanjšanje birokracije saj je dosedanja praksa, da običajno predujem presega stroške izvedenca, zato mora plačnik po končanem postopku od sodišča terjati preplačan znesek, le-to pa ga običajno v X mesecih vrne plačniku.

[Total: 0   Average: 0/5]

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *