Plačilo članarine uspešno!

Vsak vplačan evro porabimo za delovanje društva in s tem pomoč očetom.

Zahvaljujemo se vam v imenu društva, očetov in otrok – precej ste nam pomagali !