Pregled objav po času

 • ISTANBULSKA KONVENCIJA

  GLASOVANJE O SPREJETJU V EU PARLAMENTU UVOD – EU kot celota želi pristopiti k Istanbulski konvenciji– Ta proces je neodvisen od domače ratifikacije– Pristop na ravni EU je dvojen:o v celoti v pristojnosti evropskih institucijo v izključni pristojnosti EU in v pristojnosti držav članic§ To je tisto, kar bo v prvi vrsti vplivalo na države […]

  Preberite več

 • Oglaševalsko razsodišče obsodi “Znamenja”

  Društvo očetov Slovenije je Oglaševalskemu razsodišču prijavilo akcijo »Znamenja«, še zlasti oglas »Deček«,  oglaševalca Društva ženska svetovalnica v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo in SOS telefon. Oglasi so bili objavljeni na zunanjih oglasnih površinah ter na spletu. Ocenili smo, da oglaševanje, ki je predmet pritožbe, žali in diskriminira očete. Menimo, da je nespodobno na […]

  Preberite več

 • Telefonska pomoč očetom

  Pa jo končno imamo – našo telefonsko številko za pomoč očetom. 041 602 506 Vsak torek in četrtek med 16:00-19:00 odgovarjata Ina na Rihard na klice očetov v stiski in jim pomagata z nasveti in orientacijo. Bi nam pomagali? Telefonsko pomoč financiramo iz članarin in donacij. Ne država ne EU ne prispevajo € davkoplačevalskega denarja. […]

  Preberite več

 • Vzorec kazenske ovadbe v primeru onemogočanja stikov z otrokom

  Onemogočanje stikov z otrokom s strani matere je potrebno prijaviti in to v čim krajšem možnem času. Lahko gre namreč za kaznivo dejanje po 190. členu Kazenskega zakonika (odvzem mladoletne osebe). Ovadba kaznivega dejanja se poda na okrožnem državnem tožilstvu pisno ali ustno, v času uradnih ur. Lahko jo podate tudi na katerikoli policijski postaji […]

  Preberite več

 • Sporočilo za javnost ob Tednu otroka 2021

  Če ste ločen oče potem prosimo izpolnite anketo! Najlepša hvala!

  Preberite več

 • Odgovornost države zaradi kršitve pravice do družinskega življenja

  V prispevku bom predstavila tri zgodbe očetov, ki prikazujejo težavno in dolgotrajno pot do zadoščenja. Le tega so namreč morali poiskati pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP), ki je vsakemu izmed njih tudi prisodilo odškodnino. Iz primerov izhajajo pomembne ugotovitve ESČP na področju družinskega prava in odgovornosti države. Želim si pa, da […]

  Preberite več

 • Lažne ovadbe spolnih zlorab otrok

  Lažna ovadba o zlorabi otroka se lahko pojavlja kot učinkovito sredstvo v sporu med staršema. Zlorabo naj bi zakrivil oče, ki je lahko posledično zaradi dolgotrajniih postopkov dalj časa (tudi dve leti in več) ločen od svojega otroka. Oče je tako popolnoma izključen iz že tako neurejene družinske situacije ter stigmatiziran s spolno zlorabo. O […]

  Preberite več

 • UN poročilo Organizacije danskih očetov

  Iz maja 2018. Situacija izredno podobna tej v Sloveniji.

  Preberite več

 • Kaj pravijo raziskave o družinskem nasilju?

  V Društvu očetov Slovenije se dnevno srečujemo s skoraj vsemi pojavnimi oblikami družinskega nasilja ter ugotavljamo, da je dejansko stanje v mnogočem drugačno kot ustaljeno prepričanje. Najprej želimo poudariti, da vsekakor obsojamo vse vrste družinskega nasilja, še sploh ker ima lahko nasilje hude dolgoročne posledice za žrtve. Zaradi kompleksnosti potrebno obravnavati celostno. Zato je potrebno […]

  Preberite več

 • Anketa “Nasilje nad očeti”

  V Društvu očetov Slovenije smo februarja 2021 izvedli anketo v kateri je sodelovalo 138 od kakih 300 očetov, ki so poiskali pomoč v društvu. Glede na specifično, zaprto populacijo ter velikost vzorca je anketa reprezentativna. Fizično nasilje Prišli smo do podatkov, ki rušijo stereotipe o nedolžnih, nemočnih materah: več kot polovica (53%) mater pa je […]

  Preberite več

 • Medijski odzivi na “Znamenja” in naše akcije

  21.4.21 Društvo DNK objavi sporne slike na Instagramu in Facebooku (danes vse umaknjeno), pojavijo se plakati na ulicah 21.4.21 Ocetje.si Izjava za medije “Materino znamenje, očetovo znamenje” 24.4.21 Ocetje.si: Opravičilo Društva Ženska svetovalnica, (ne)opravičilo DNK, nič od SOS 23.4.21 Sobotainfo: Ste že opazili sporen plakat? 24.4.21 Siol: Sporna sporna kampanja zdrs ali primerno sporočilo 24.4.21 […]

  Preberite več

 • Odziv na “Znamenja”

  Tu najdete vse naše objave (in razmišljanja, ovadbe, pooblastila, sporočila javnosti, …) vezane na kampanjo “Znamenja”

  Preberite več

 • Kaj ob ločitvi spada v skupno premoženje?

  Po 65. členu Družinskega zakonika ( v nadaljevanju DZ) imata zakonca možnost, da izbereta in določita vsebino njunega premoženjskega režima s sklenitvijo pogodbe. Če ostaneta pasivna, pa se uporabijo določbe zakonitega premoženjskega režima, torej določbe zakona. Že na začetku ponovno izpostavljam, da je tudi glede premoženjskih posledic zunajzakonska zveza popolnoma izenačena z zakonsko zvezo. V […]

  Preberite več